Öppen jämförelse för förskolan sätter fokus på kvalitet och likvärdighet

1 December, 2020

Sveriges kommuner och regioner (SKR) följer regelbundet upp kommunala verksamheter med öppna jämförelser. Igår publicerades för första gången en sådan öppen jämförelse för förskolan. – Den öppna jämförelsen är välkommen och kommer att vara ett av flera underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete inom barn- och skolförvaltningen, säger Jytte Lindborg, skoldirektör.

I den öppna jämförelsen för förskolan har SKR valt att fokusera på kvalitet och likvärdhet. Förskolan är den första delen i utbildningssystemet och utbildningen har en mycket viktig roll för barns utveckling och lärande.

Antalet förskollärare har stor betydelse

Viktiga nyckeltal i jämförelsen är bland annat hur många förskollärare det finns per barn i förskolan, något som i forskningen visat sig ha stor betydelse för den pedagogiska kvaliteten i förskoleverksamheten. Förskollärartätheten i Lunds kommunala förskolor var 2019 11,1 barn per förskollärare. Genomsnittet för Sveriges kommunala förskolor var 12,1 barn per förskollärare. 

– Den öppna jämförelsen visar också hur personaltäthet och tillgång till legitimerade förskollärare ser ut i relation till barngruppernas socioekonomiska sammansättning, något vi sannolikt kommer att titta närmare på, säger Jytte Lindborg. 

– Läroplanen för förskolan utgår ifrån att det finns förskollärare och att de ges förutsättningar för att ansvara för undervisningen. I undervisningen ingår och medverkar också andra personalkategorier till exempel barnskötare säger skoldirektör Jytte Lindborg.

SKRs Öppna jämförelse av förskolan