​Nya rutiner för skyddsutrustning inom vård och omsorg

18 May, 2020

Smittspridningen av covid-19 har inom Lunds kommuns verksamheter varit mycket låg hitintills. För att våra brukare, anhöriga och medarbetare ska känna sig fortsatt trygga har det nu beslutats att nya rutiner för användning av kompletterande skyddsutrustning för all personal inom vård och omsorg ska tas fram.

Sedan tidigare finns tydliga rutiner för att minska smittspridningen inom kommunens verksamheter. Medarbetare stannar hemma vid symtom, även milda, är extra noga med de basala hygienrutinerna och använder skyddsutrustning och genomför provtagning så fort någon brukare uppvisar symtom. Nu ska dessa rutiner kompletteras med rutiner för kompletterande skyddsutrustning.

– För att öka tryggheten för våra brukare samt skapa förbättrad arbetsmiljö för personalen ska visir användas som kompletterande skyddsutrustning. För att skydda våra äldre och sköra i samhället ska förvaltningen skyndsamt ta fram rutiner för i vilka ”ansiktsnära” situationer personalen ska använda visir. Lunds kommun har en god tillgång på skyddsutrustning, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun.

Beslutet innebär att rutiner ska tas fram för användning av kompletterande skyddsutrustning för all personal inom ordinärt boende/hemtjänst, särskilt boende både med inriktning äldre och LSS samt all personal inom kommunal hemsjukvård i Lunds kommun vid omvårdnadsbesök hos brukare. Beslutet gäller även externa utförare.

Hitintills har smittspridningen inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter varit mycket låg. Det framkommer också i redovisningen Socialstyrelsen publicerade i går med statistik över antal smittade i äldreomsorgen.

– Att bibehålla den låga smittspridningen är vår högsta prioritet. Jag vill passa på att lyfta fram våra medarbetare och deras fantastiska insatser för att skydda och stötta våra brukare i dessa svåra tider, säger Anna Borgius, vård och omsorgsdirektör i Lunds kommun.

Från och med den 14 maj har dessutom medarbetare i vård- och omsorgsförvaltningen möjlighet att provtas för covid-19. Provtagningen görs av Region Skåne och erbjuds till personal som arbetar inom hemtjänst, äldre- och LSS-boenden samt uppvisar symptom för covid-19.