Nu växer Rögleområdet fram

22 May, 2020

Under fem år åtgärdas och förvandlas den gamla sopdeponin vid Rögle dammar till ett nytt friluftsområde, som förhoppningsvis även kommer att kunna avlasta närliggande Skrylle när där är som mest besök. Nästa år ska arbetet vara klart!

Området ligger i det nordvästra hörnet av Skrylleområdet, cirka 3 kilometers promenad från Skryllegården, precis intill fiskedammarna.

Här låg tidigare en sopdeponi, där det dumpades åtskilliga ton sopor. När tippen stängdes täcktes massorna över med ett lager matjord, som med tiden tunnades ut så att de gamla soporna blottades. Samtidigt trängde regnvatten ner till soporna och bildade ett förorenat lakvatten. Från avfallet bildas också metangas, som också påverkar miljön.

Därför fattade Lunds kommun beslut att lägga på ett nytt lager med närmare 1,5 meter jord, och restaurera dammar som tar hand om vattnet. Efter övertäckningen skapas ett natur- och friluftsområde med öppna ängsytor, buskar och träd, stigar, ridvägar och picknickplatser.

Rögle deponi från luften

Där det bildas metangas har det skapats s.k. klimatfönster. Detta innebär att marken täcks med organiskt material, vars bakterier omvandlar metangasen till koldioxid, CO2. Koldioxiden har 23 gånger mindre klimatpåverkan än metangas. Till detta erhöll Lunds kommun/Lunds renhållningsverk stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Anläggandet av klimatfönster närmar sig nu sin slutfas.

Våren 2018 gick lastbilarna i skytteltrafik ut till Rögle med schaktmassor från spårvägsbygget, inte minst vid passagen under E22. Under en enda helg tog området mot närmare 400 lastbilar, var och en lastad med 20 kubikmeter jord – ändå räckte det bara till att täcka en bråkdel av det stora området. Men tack och lov finns det mer jord och lera i närområdet:

- Samarbetet vad gäller att få rätt material som schaktmassor och lera har varit jättebra. När Brunnshög och spårvägen behövt bli av med material, har det varit exakt det materialet vi har behövt, säger Peter Månsson, driftchef på Lunds renhållningsverk. Vi kommer också ta emot lera från Trafikverket/NCC som bygger järnväg mellan Lund och Arlöv. Totalt blir det närmare 450 000 m3.

Humla

Men det är inte bara jord som tas om hand, även träd som tidigare stått på området kommer till nytta, exempelvis som faunadepåer och bli hem åt olika sorters kryp. Förra året avslutades övertäckningen och arbetet gick in i en ny fas för att skapa hur det nya området ska se ut. Närmare 16 000 växter kommer att planteras runt de nya stigarna.

- Planteringen skulle egentligen påbörjats i höstas men blev försenat för att det regnade mycket och leran blev otroligt blöt, maskinerna fick inte någon bärighet i marken. Än så länge har det varit den största utmaningen under hela projektet, konstaterar arbetsledaren Ibrahim Chibli.

Arbetet vid Rögle dammar är indelat i sex etapper, varav den fjärde precis gått igång och den femte inleds till sommaren. Förhoppningen är att det sista ska falla på plats till nästa sommar. Sedan tar det förstås ett antal år innan träd och buskar fått växa till sig ordentligt.

- En gammal soptipp blir ett skönt friluftsområde…. Det är något väl värt att vänta på! Vi är många som samarbetat i projektet, så det kommer blir riktigt kul att vandra i området när det växt upp, avslutar Peter Månsson.