Nu börjar anläggandet av Lunds nya stora park

6 April, 2020

En stor park, motsvarande 30 fotbollsplaner, som ska fläta samman stadsmiljön med den öppna skånska slätten. Det är vad som väntar Lundaborna när Kunskapsparken i Brunnshög står klar. I dag börjar parken att anläggas.

Kungsparken

Illustration: Mandaworks

I nordöstra Lund byggs Brunnshög. Här ska uppemot 40 000 människor bo och arbeta när stadsdelen står klar. Redan nu har människor börjat flytta in i södra Brunnshög, det första etappområdet, och nu påbörjas även anläggandet av Brunnshögs stora park: Kunskapsparken – en del av den största parksatsningen någonsin i Lund.

Kunskapsparken, som är belägen i gränslandet mellan stadsmiljön och det omgivande landskapet, har som mål att bli en grön oas med gott om utrymme för rekreation, motion och odling. När parken står klar ska det vara en upplevelserik och rofylld miljö med stark koppling till det den skånska slätten.

Kunskapsparken ska fungera som ett regionalt utflyktsmål och även bli ett rekreationsområde för de som bor och arbetar i Brunnshög. I parkens gestaltning kombineras upplevelse med funktion. Kunskapsparken utgår exempelvis från en höjd som skapas i parkens mitt och blir en självklar målpunkt. Samtidigt skapar parkens höjder och terrängsvackor utrymme för många olika växtsamhällen och en rik biologisk mångfald – och bildar i sin tur ett naturligt skydd mot vinden. VA SYD ska bygga ett fördröjningssystem med bland annat öppna diken och en stor dagvattendamm som, utöver att ge en vattenspegel, kommer att både vara en del av upplevelsen och fördröja dagvattnet på ett sätt som värnar om miljön.

- Närheten till Kunskapsparken kan medverka till att färre tar bilen från Brunnshög för att söka rekreation och trivsel, vilket är i linje med Lunds kommuns ambitiösa klimatmål. Parken kommer också göra området mer attraktivt för såväl boende som för de som jobbar på Brunnshög, säger Fredrik Ljunghill (M), kommunalråd med samordningsansvar för plan- och byggfrågor.

- Kunskapsparken blir ett viktigt område för närrekreation, där Lundaborna kan uppleva milsvid slättutsikt och faktiskt får möjlighet att promenera ut i landskapet. Det är en ny typ av park, där vildvuxen natur möter ordnad park, lite som att Stadsparken möter Skrylle. Kunskapsparken är en av stadens största parksatsningar på många, många år, säger Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare i Lunds kommun.

Kunskapsparkens grundkoncept är framtaget av Mandaworks och parkens gestaltning är sedan utvecklad av Lunds kommun. Entreprenör för anläggandet av parken är Barslund. Kunskapsparken ska preliminärt stå klar under hösten 2023 och kostnad är beräknad till 87,5 miljoner, inklusive VA Syds kostnader. I förlängningen kopplar parken an till Natura 2000-området Kungsmarken.