Nominera kandidater till de nya medarbetarpriserna

24 March, 2020

Nu införs medarbetarpriser för att särskilt uppmärksamma goda initiativ som leder till smartare användning av resurserna i Lunds kommun och de helägda bolagen Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF) och Lunds parkerings AB (LKP). Både medborgare och anställda kan nominera kandidater senast 31 mars.

Medarbetare vid kommunkontoret

– Lunds kommun är en organisation som vågar. Här finns massor av engagerade medarbetare som varje dag levererar goda insatser och smarta idéer och medarbetarpriserna ger oss möjlighet att hylla några av dem, säger Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi står inför utmaningar i form av bland annat tuffare ekonomiska förutsättningar och en förändrad omvärld. Det kräver nya och innovativa sätt att jobba, och många av de bästa lösningarna kommer inifrån. Det engagemang som våra medarbetare och verksamheter visar prov på imponerar och jag ser fram emot att uppmärksamma några av dem, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

Priserna tar fasta på nyckelorden i visionen; kunskap, innovation och öppenhet, och förhållningssätten lyssna, lära och leda. Prissumman är 10 000 kronor per pris som ska användas till kompetensutveckling, till exempel en kurs, studieresa eller konferens.

Priskategorier och kriterier

  • Innovation – delas ut till en eller en grupp medarbetare som med mod och nytänkande bidragit med lösningar eller smartare arbetssätt som lett till, eller kan leda till, bättre kvalitet och effektivare verksamhet.
  • Kunskap – delas ut till en eller en grupp medarbetare som är verkliga experter inom sin profession och aktivt delar med sig av sin kunskap för att utveckla andra.
  • Öppenhet – delas ut till en eller en grupp medarbetare som starkt bidragit till ökat samarbete över förvaltnings- och bolagsgränserna och med andra aktörer.
  • Lyssna – delas ut till en eller en grupp medarbetare som nyfiket lyssnar på influenser utifrån och tagit in lösningar till Lunds kommun utifrån.
  • Lära – delas ut till årets nykomling, en medarbetare som tagit stora steg i sin profession genom att testa nya tankar, lösningar och följa goda exempel.
  • Leda – delas ut till årets ledare, en medarbetare eller chef som förenar mod och handlingskraft med att verka tillsammans med andra.

Så nominerar du

Nominera via länken. Motiveringen ska vara tydlig och beskriva vad som uppnåtts och varför, samt relatera till de kriterier som finns för respektive pris. Du kan nominera personer som är anställda i någon av kommunens förvaltningar eller i något av de helägda bolagen.

Nominera till medarbetarpriser

Mer information om priset och andra priser Lund delar ut