När mössen kom till Lund

3 September, 2020

Under sommaren fick Lund tre nya besöksmål. Apoteket ”Cikadan”, skivbutiken ”Ricotta” och studentboendet ”Hasselnötion” lockade många besökare, som gladdes åt det fina hantverket och det finurliga innehållet som konstnärskollektivet Anonymouse låg bakom. Installationerna filmades, fotograferades och fick stor spridning världen över. Men hur gick det egentligen till när Anonymouse kom till Lund?

På grund av den rådande pandemin har många av de publika arrangemang som brukar genomföras inom Sommarlund behövt skjutas på framtiden. Därmed behövde det skapas möjligheter till andra typer av kulturupplevelser i staden, som skulle kunna möta en bred målgrupp och bidra till något positivt att samlas kring – både i stadsrummet och på sociala medier – och för att ha ett mål med sin promenad samt dela med sig av en upplevelse till andra.

– Konstnärskollektivet Anonymouse har tidigare inte gjort något i Lund, och med sina konstverk som har en hög nivå på innehåll, hantverksmässigt utförande och mycket humor tänkte vi att de skulle passa utmärkt i Lund och säkert uppskattas av många, säger Lunds kommuns kulturchef Annika Eklund.

– Vi skickade därför ut en förfrågan i olika konstnärsnätverk och fick till slut via olika omvägar kontakt med konstnärskollektivet. De tackade ja till vår förfrågan och överenskommelsen som gjordes innebar att Anonymouse mot en ersättning på 99 000 kronor skulle uppföra tre verk i Lund under sommaren 2020. Pengarna kommer från den pott vi har för offentlig konst, säger Annika Eklund.

– Inte ens i vår vildaste fantasi kunde vi tro att mushusen skulle locka så mycket folk och få sådant genomslag. Mushusen från Lund har setts över hela världen. Att sprida glädje i stadsrummet och på sociala medier var något vi hoppades Anonymouses kreativa innehåll skulle göra. Den förhoppningen har verkligen infriats över förväntan, säger Annika Eklund.

Var hittar jag husen?

De inköpta konstverken hittar du på Winstrupsgatan, Nygatan och Laboratoriegatan. Tassa ut och upplev dem du med!

Information om upphandling

Enligt lagen om offentlig upphandling kan direktupphandlingar genomföras om kontraktsvärdet understiger 613 312 SEK. En direktupphandling innebär att upphandlingen inte behöver annonseras. Däremot måste varje upphandlande myndighet ha egna riktlinjer för direktupphandling, och all upphandling ska ske med beaktande av de unionsrättsliga principerna för upphandling, transparens, likabehandling, icke-diskriminering, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Lunds kommuns riktlinjer för direktupphandling innebär att om kontraktsvärdet understiger 100 000 SEK behöver man inte tillfråga mer än en potentiell leverantör. Vi har tillämpat kommunens riktlinjer samt de unionsrättsliga principerna för direktupphandling avseende detta köp.