Lunds översiktsplan har fått laga kraft

24 September, 2020

Nu har alla domstolar sagt sitt och Lunds översiktsplan har fått laga kraft.

I en översiktsplan berättar kommunen hur man vill att mark, vatten och den existerande stadsmiljön ska användas, bevaras och utvecklas på längre sikt. I Lund antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan under 2018 som bland annat ger en inriktning om att fler bostäder ska byggas i kollektivnära lägen och att man ska bygga tätare än tidigare.

Beslutet överklagades och domstolarna har nu sagt sitt. Sjunde juli meddelade Högsta förvaltningsdomstolen slutligen att de inte meddelar prövningstillstånd, och planen har alltså fått laga kraft. En kommunikationsmiss inom kommunen gjorde att informationen om en ny gällande översiktsplan dessvärre kom sent till byggnadsnämnden. Nu återstår därför ett arbete för att se om det innebär konsekvenser för fattade beslut.

Fördjupa dig i Lunds översiktsplan