Lunds nya energiplan 2019–2026

6 February, 2020

Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050. Samtidigt ska energiförsörjningen i Lunds kommun vara långsiktigt hållbar och robust. Dessa övergripande mål är grunden för energiplanen.

Lunds kommuns klimatmål i miljöprogrammet LundaEko utgör den övergripande målsättningen för energiplanen, med särskilt fokus på målet att minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent i det geografiska området till 2030. Utöver det tar planen dessutom hänsyn till flera hållbarhetsdimensioner.

Vår nya energiplan kan sammanfattas i tre huvudpunkter:

  1. Vi har ett systemperspektiv som tar hänsyn till flera hållbarhetsaspekter. Om energianvändningen i kommunen förändras så ska detta utvärderas genom att titta på hur det exempelvis påverkar människor, miljö och ekonomi.
  2. Energitrappan är vägledande. Kort sagt så säger den att vi i prioriterad ordning ska minska vårt energibehov, tillvarata befintlig energi och använda förnybart framför fossilt.
  3. Slutligen har planen en beredskap för eleffektsbrist.

Hela planen finns att läsa under relaterad information nedan.

 

 

Related information