Lunds miljöarbete i topp

12 June, 2020

Lunds kommuns miljöarbete rankas som bäst i Sverige. Det visar tidningen Fokus genomgång av Sveriges 290 kommuner.

Tidningen Fokus har de senaste 15 åren rankat de svenska kommunerna inom en rad olika områden. Rankningen kallas ”Bäst att leva”. Sammanlagt jämförs 10 stycken huvudkategorier som till exempel arbetsmarknad, utbildning, ekonomi och kultur. I huvudkategorin miljö placerar sig Lunds kommun i topp. Rankningen bygger på statistiska sammanställningar och större kommunrankningar.

Olika faktorer ligger bakom den höga placeringen

Bland annat tittar man på faktorer som förekomst av luftföroreningar, insamlat avfall, andel förnybart i elproduktion, användandet av bil och placering i Aktuell Hållbarhets rankning Sveriges miljöbästa kommun – där Lund har placerat sig topp fem de senaste fyra åren.

– Jag är oerhört glad att Fokus har uppmärksammat Lunds kommuns framgångsrika miljöarbete. Det här ger extra energi för att ta arbetet vidare och skapa engagemang och ge möjlighet att påverka miljön nu och i framtiden, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor i Lunds kommun.

Miljöengagerade invånare

Jon Andersson är hållbarhetschef i Lunds kommun och menar att miljöarbetet bygger på ett gott arbete av många medarbetare på alla förvaltningar och kommunala bolag, att politiker vågar ta beslut som innebär tuffa utmaningar för att förbättra miljön i Lund och inte minst engagerade invånare:

– Vi har miljöengagerade invånare, vilket bland annat visar sig i att Lundaborna är bäst i Skåne på hållbart resande. Tittar vi på den kommunala organisationen så är den 98 % fossilbränslefri när det gäller el, värme och transporter. Sedan 2017 har vi dessutom avvecklat våra investeringar i företag som ägnar sig åt fossil energi, samtidigt som vi har gett ut gröna obligationer för att finansiera hållbara investeringar lokalt. Som geografiskt område har vi hundra procent fossilbränslefri elproduktion och vi har låga halter av luftföroreningar, säger Jon Andersson.

Varje år görs en uppföljning av miljöarbetet i Lunds kommun som den intresserade kan fördjupa sig i. Länken till denna hittar du nedan.