Lunds kultur- och fritidsdirektör slutar

19 August, 2020

Urban Olsson slutar som kultur- och fritidsdirektör i Lunds kommun. Den 1 december går han i pension.

Urban Olsson, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

– Urban Olsson har gjort stora insatser för Lunds kommuns kultur- och fritidsliv. Hans arbete har berikat Lund och jag vill tacka honom för allt gott arbete samt önskar honom lycka till i framtiden, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsen ordförande i Lunds kommun.

Urban Olsson har arbetat i Lunds kommun i 12 år, först som idrotts- och fritidschef under ett år och sedan dess som chef över kultur- och fritidsförvaltningen. Under Urban Olssons tid i Lunds kommun har kultur- och fritidslivet utvecklats och tagit stora kliv framåt. Några exempel på projekt under Urban Olssons tid i kommunen är öppnandet av Högevallsbadet, utvecklandet av Sommarlund och Vinterlund samt öppnandet av Fritidsbanken.

– Att vara kultur- och fritidsdirektör är ett otroligt spännande uppdrag. Jag känner stor tacksamhet för att ha fått vara med och utveckla Lund på de här områdena tillsammans med mina medarbetare och de sex ordförandena i nämnden som jag haft förmånen att arbeta med genom åren, säger Urban Olsson.

Under Urban Olssons ledarskap har förvaltningen fått hantera flera stora svåra frågor som flyktingkrisen 2015 och årets coronapandemi.

– När sådana saker inträffar är det avgörande att ha så fantastiska medarbetare som vi har i vår förvaltning. Jag är stolt över att ha fått vara deras chef.

En satsning som ligger Urban Olsson lite extra varmt om hjärtat är skejtparken Söderlyckan i Stadsparken.

– Skejtparken betyder så mycket för många barn och unga och är otroligt populär. Det tycker jag vi ska vara stolta över i Lunds kommun, säger Urban Olsson.

Förra året utnämndes Lund till Årets kulturkommun och satsningen på unga har lett till att Lund för andra gången utnämndes till landets bästa kommun för unga 2018.

– Urban har gjort en mycket förtjänstfull insats som ansvarig chef för kultur- och fritidsförvaltningen i över ett decennium. Han har visat ett stort engagemang, inte minst för utsatta barn och unga i kommunen. Jag vill önska honom all lycka till i sitt nya liv som pensionär, säger Christian Gehrmann (FNL), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Urban Olsson arbetar sin sista dag den 1 december 2020. Processen kring att rekrytera en ny kultur- och fritidsdirektör beslutas inom kort av kommunstyrelsen.