Lunds kommun stämmer Crazy Holding AB

10 January, 2020

Lunds kommun har nu lämnat in en stämningsansökan mot Crazy Holding för att få tillbaka de 3.7 miljoner kronor som felaktigt betalats ut till bolaget.

I slutet av oktober 2019 betalade ekonomiservice tre fakturor som skulle betalats till ett visst plusgironummer istället till ett likadant bankgironummer. Den totala summan på 3,7 miljoner kronor hamnade hos bolaget Crazy Holding AB. Kommunen har varit i kontakt med bolaget för att kräva återbetalning, men efter negativa besked har kommunen nu skickat en stämningsansökan mot bolaget. 

Varför stämmer Lunds kommun Crazy Holding AB?

Kommunen har vid flertalet tillfällen begärt att få tillbaka den felaktigt utbetalda summan på totalt 3,7 miljoner kronor, utan resultat. Därför skickades en stämningsansökan in till tingsrätten innan jul.

Vad gör Lunds kommun för att hindra att felutbetalningar ska kunna göras framöver?

Utöver den rättsliga process som berör återbetalningen kommer ekonomiservice göra en översyn av nuvarande utbetalningsrutiner. Det innefattar både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder och rutiner. Just nu separeras bland annat betalningar till plusgiron från övriga betalningar för att istället hanteras i särskild ordning. Långsiktigt ser vi över vilka automatiserade kontroller vi kan införa i våra system.

Vad tror ni om möjligheten att få tillbaka beloppet?

Vi vill inte spekulera i hur utgången blir, utan får låta rättsprocessen ha sin gång.

Vad händer nu?

Nu väntar vi på att tingsrätten kallar till muntlig förberedelse mellan Lunds kommun och Crazy Holding AB. Därefter blir det troligen en huvudförhandling. Exakt när detta sker vet vi inte idag.