Lunds kommun presenterar ett tredje åtgärdspaket till Lunds näringsliv

19 November, 2020

Effekterna av coronapandemin slår hårt mot många företag och föreningar i Lunds näringsliv. För att stötta, både på kort och lång sikt, föreslås nu ett tredje åtgärdspaket riktat till kommunens näringsidkare inom besöksnäring, handel, hotell- och restaurangnäring, elitidrott, kultur- och kreativa näringar samt eventbranschen.

Redan i mars lanserades ett första åtgärdspaket till kommunens näringsidkare. I april utökades åtgärderna. Men i takt med den ökade smittspridningen i samhället och nya restriktioner behövs fler insatser. I tät dialog med det lokala näringslivet kan Lunds kommun nu presentera ett tredje åtgärdspaket riktat till näringslivets mest drabbade branscher. Det nya åtgärdspaketet sträcker sig fram till och med sommaren 2021.

Olika nivåer för beslut

– Många handlare och företagare befinner sig i ett kritiskt läge, och även om Lunds kommun agerat med en lång rad lokala åtgärder för att mildra krisen behöver vi göra mer. I dag presenteras därför ett förslag på ett omfattande tredje åtgärdspaket. Flera av åtgärderna kan genomföras direkt, medan andra bereds i expressfart för beslut i kommunfullmäktige, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund. 

Åtgärderna som presenteras ovan beslutas i flera olika delar av kommunens organisation, vissa på tjänstemannanivå, andra i nämnder, i kommunstyrelse och i kommunfullmäktige. Beslutsperioden är från den 23 november till den 17 december.

– Jag lider verkligen med de företag som kämpar för sin överlevnad just nu. Som kommun vill vi fortsätta att leta och hitta alla tänkbara lösningar vi bara kan och som vi har möjlighet att utföra inom ramen för våra befogenheter. Vi ser nu ett stort behov av kreativitet, stöd och samverkan för att tillsammans kunna klara oss ut ur den här krisen, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun. 

Tre inriktningar på företagspaketet

Det tredje åtgärdspaketet bygger på inriktningarna:

 • Tryggt, säkert och attraktivt – ökad tillgänglighet till handel
 • Stöd till verksamheter som starkt begränsas för att minska smittspridningen
 • Utvecklingsinsatser som stärker branscher vid en återgång till normalläge.

Konkret innebär Lunds kommuns tredje åtgärdspaket till närings- och föreningsliv bland annat att:

 • Veckokort för parkering införs med tillgång till flera parkeringshus i centrum
 • Tillfälliga snabbparkeringar på 10 geografiska platser i centrum införs
 • Utökat vinterprogram med utsmyckning
 • Cityvärdar/centrumvärdar införs
 • Förstärkning av kvaliteter i parker och på torg under vår och sommar 2021
 • Stora satsningar i naturområden och friluftsområden i anknytning till de östra tätorterna
 • Lättnader i kommunala avgifter för 2020 och 2021, bland annat gällande markupplåtelse och serveringstillstånd
 • Tillgång till kommunens kulturella infrastruktur och tekniska utrustning
 • Lund Hotel Tour – konsertsatsning med hotellens scener används
 • Förstärkt LOK-stöd till föreningslivet
 • Förstärkt stöd för föreningar som tappat stora intäkter på inställda event
 • Satsning på sommarlovsentreprenörer i samarbete med kulturnäringen
 • Konstnärsstipendier med inriktning på de kulturella och kreativa näringarna
 • Lund Tourism Accelerator startar med koppling till Lundasupport, som förlängs
 • AiR/Open Call inom #KulturströmLund införs i syfte att skapa upplevelser och gestaltning i det offentliga rummet
 • Förstärkning av verksamhetsbidrag till Citysamverkan i syfte att skapa ytterligare utvecklingskraft i stadskärnan
 • Framtidens eventstad – ett affärsutvecklingsprojekt med eventnäringen
 • Innovationsstöd är ett sökbart ekonomiskt stöd för att stimulera utveckling i kulturnäringen

Dessutom föreslås en personalbonus i form av ett digitalt presentkort på 1 000 kronor som kan användas i det lokala näringslivet i Lund, som också kommer att ge effekter lokalt.