Lund en av Sveriges främsta elbilskommuner

18 December, 2020

Laddguldet är en tävling som prisar de kommuner i Sverige som varit mest aktiva i att stötta den lokala utvecklingen av antalet elbilar och laddplatser. I år knep Lund en hedrande tredjeplats.

Då transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70% i Sverige till 2030, krävs att man driver på från alla håll. Laddguldet ska sprida goda exempel och lyfta framgångsfaktorerna för de kommuner och företag som är med och driver omställningen till eldrivna transporter. Laddguldet delas ut för fjärde gången under ledning av 2030-sekretariatet. Lunds kommun kom på tredjeplats 2020 med motiveringen:

”Lunds kommuns förvaltningar och bolag samarbetar strukturerat för att öka andelen elfordon, både i den egna organisationen och bland kommunens invånare och företag. Arbetet inkluderar allt från elcyklar till eldrivna fordon och tunga transporter och arbetsmaskiner. Dessutom tänker kommunen strategiskt så att rätt laddning finns på rätt plats. Omställningen sker i en kontext av satsningar på allt ifrån cykel till spårväg och elvägar. Allt för att öka transporternas hållbarhet.”

Inga-Kerstin Eriksson (C), är kommunalråd med ansvar för miljöfrågor i Lunds kommun och är glad över tredjeplatsen:

– För att klara klimatomställningen behöver alla vara med och bidra. Det är roligt att få den här utmärkelsen då den uppmärksammar både privatpersoners aktiva val, och kommunens arbete för att driva på omställningen till hållbara transporter.

Flera framgångsfaktorer bakom pallplatsen

Det finns flera framgångsfaktorer att lyfta fram som bidrar till utvecklingen för eldrivna fordon i Lund. LKP (Lunds kommuns parkerings AB) har satsat stort på laddplatser i bland annat mobilitetshuset Svane i centrum och mobilitetshuset Aurora som just nu byggs på Brunnshög. Jon Andersson är hållbarhetschef i Lunds kommun och lyfter fram att det inte enbart är personbilar som behöver genomgå en omställning till fossilfritt:

– Elfordonsanvändningen behöver öka på många områden. I Lund har vi till exempel EVolution Road, ett projekt som har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga demonstrationsanläggningar för elvägar. Dessutom har Lunds Renhållningsverk införskaffat en eldriven sopbil som är byggd av ett återanvänt lastbilschassi. Lunds kommun deltar också i Cleancon som är en satsning i regionen Öresund, Kattegat, Skagerak med målet att främja fordon och arbetsmaskiner utan fossila bränslen.

Om Laddguldet

Laddguldet är instiftat av Fortum Charge & Drive, 2030-sekretariatet och Power Circle. Pris delas ut för fjärde gången. Årets jury består av representanter från Bil Sweden, Elbil Sverige, Sweco, Svensk Vindenergi, 2019 års pristagare för Kungsbacka kommun samt 2030-sekretariatet.