Lunds kommun får del av miljonsatsning på demokrati och mänskliga rättigheter

10 December, 2020

Tillsammans med kommunen Francistown i Botswana kommer Lund att utforma ett projekt som ska utveckla nya sätt att arbeta med mänskliga rättigheter på lokal nivå. Det är Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) som står bakom satsningen.

Lund partnerskap Botswana

– I dag på internationella dagen för mänskliga rättigheter, har vi förmånen att meddela att Lunds kommun är antaget till ett fyraårigt internationellt projektnätverk som ska stärka kommuners skydd för mänskliga rättigheter på lokal nivå, säger Johan Lilja, generalsekreterare för Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

Samarbetet sker i ett nätverk, där åtta svenska kommuner arbetar parallellt med varsin partnerkommun från södra Afrika på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter, så som tillgänglighet, jämställdhet eller ungas rättigheter.

– Den här satsningen bygger vidare på Lunds roll som ledande kunskapskommun. Vi vill lära mera av andra sätt att samverka med engagerade medborgare, lokala organisationer och företag. Vi står ju alla mitt uppe i omställningen till ett mera hållbart samhälle, säger kommunalrådet Jan Annerstedt från det lokala partiet FörNyaLund.

Satsningen på Lunds projekt uppgår till närmare 3 miljoner kronor över fyra år. Alla kostnader finansieras av Sida genom ICLD. Lund kommer även att få stöd av experter på mänskliga rättigheter från Raoul Wallenberg Institutet, som är kopplade till nätverket och baserade i Lund. Projektet med Francistown kommer också att inkludera forskare från University of Botswana och Lunds universitet.

– Vår partnerkommun Francistown ligger visserligen på andra sidan jordklotet, men vi vet att de arbetar aktivt med klimatomställning, social hållbarhet och för att förhindra smittspridning av hiv och corona. Från Lund bidrar vi gärna med det som vi är bra på. Tillsammans hoppas vi kunna genomföra projekt som samtidigt främjar lokal demokrati och mänskliga rättigheter, eftersom Lund är en MR-kommun och sedan länge har stöd av Lunds universitet i dessa frågor, säger Jan Annerstedt.

Samarbetet inleds med ett förberedelseår där ett treårigt projekt ska utformas och planeras. I projektnätverket drivs åtta parallella projekt mellan svenska kommuner och partnerkommuner i Botswana, Sydafrika och Zambia. Johan Lilja är generalsekreterare på ICLD, som sjösätter satsningen på internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december.

– Det här projektet ger oss många möjligheter att arbeta med Agenda 2030-målen och vårt ungdomsarbete. Men framförallt ger det oss en stor möjlighet att utveckla vårt demokratiarbete, säger Mattias Hedenrud, utvecklingschef i Lunds kommun.

– Vi är stolta över att kunna fira internationella dagen för mänskliga rättigheter med att satsa på Lunds, Sveriges och södra Afrikas lokala arbete för mänskliga rättigheter och demokrati, säger Johan Lilja, ICLD:s generalsekreterare. 

– Med det här nätverket vill vi samla framstående experter och forskare tillsammans med kommuner för att vässa den lokala demokratin och stärka mänskliga rättigheter. Vår ambition är att skapa nya goda exempel och metoder på lokalt arbete med mänskliga rättigheter som kan spridas till nya kommuner, säger Johan Lilja.

Om kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter

Kommunala partnerskap är ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något av ICLD:s samarbetsländer. Målet är att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. I nätverket ”Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter” ingår totalt åtta kommunala partnerskap som driver parallella projekt på liknande teman i samma region.

Läs mer om kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter på ICLD:s webbplats

Om Lunds partnerkommun Francistown

Francistown är Botswanas näst största stad, med runt 100 000 invånare. Staden beskrivs ofta som ”Capital of the North” och är beläget i nordost, nära gränsen till Zimbabwe. I området skedde södra Afrikas första stora guldrusch och staden är fortfarande omgiven av gamla och övergivna gruvor. Kommunen planerar att inkludera University of Botswana i kommande partnerskap.