Lunds kommun bäst på hållbara transporter – igen

15 September, 2020

Lund behåller sin ledarroll och vinner priset som bästa kommun på hållbara transporter för femte gången i kommunrankningen SHIFT.

Priset motiveras av att Lund har arbetat målmedvetet med hållbara transporter under lång tid och därför får höga poäng inom alla områden. Juryn hänvisar även till att kommunen har ökat resurserna för innovation och samverkan.

Kommunalrådet Inga-Kerstin Eriksson (C) ser priset som ett bevis på kommunens långsiktiga samhällsplanering, men lyfter också fram behovet av insatser för att möta framtidens utmaningar:

– Vi har kommit långt, men måste fortsätta att skapa nya projekt och testa nya produkter. Det finns ett behov av att göra det enklare att byta färdmedel, både inom och mellan våra tätorter, genom till exempel fler pendlarparkeringar, förbättringar i cykelvägnätet och ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken. Det är också viktigt att kommunen fortsätter att gå i täten, bland annat genom en fossilfri fordonsflotta och optimerad fordonsanvändning.

Enligt Mikael Fritzon, teknisk direktör, har Lund gynnats av att det har funnits en bred politisk enighet på området under lång tid, inte minst genom arbetet med LundaMaTs, kommunens strategi för hållbara transporter sedan 20 år tillbaka, men tillägger:

– Det saknas naturligtvis inte utmaningar och vi ser att det fortfarande behövs stora beteendeförändringar för att nå de globala miljömålen.

Bakgrund

Kommunrankningen SHIFT bygger på verktyget EcoMobility SHIFT, ett europeiskt benchmarkingverktyg för hållbara transporter i städer. Syftet är att lyfta fram de kommuner som kommit långt i arbetet med hållbara transporter samt sprida kunskap och idéer. 

Related information