Lunds kommun är med och leder klimatomställningen i Europa

11 December, 2020

Den 11 december 2020 blev en stor dag för klimatomställningen i städer. Då undertecknades de första klimatkontrakten i Europa – och Lunds kommun var bland de första att skriva under.

Lunds kommun vill fortsätta att vara drivande i klimatfrågan. Den 11 december undertecknade vi ett klimatkontrakt, tillsammans med åtta svenska städer och fyra svenska myndigheter*, där vi åtar oss att investera i åtgärder för klimat och miljö med sikte på en klimatneutral stad till 2030. Philip Sandberg (L) är kommunstyrelsens ordförande i Lund och var den som signerade klimatkontraktet:

– Klimatkontraktet visar att Lunds kommun vill fortsätta gå före i klimatfrågan genom innovation och ökat samarbete med fler aktörer i vårt samhälle. Denna utmaning kräver nya arbetssätt och Lund vill utgöra en testbädd för framtidens klimatlösningar.

Själva undertecknandet gjordes digitalt och via ett livesänt event som arrangerades av Viable Cities*, samt av EU-kommissionen i Sverige. Klimatkontraktet ger goda möjligheter till utvecklat europeiskt samarbete där kommunerna inom klimatneutrala städer tar täten som föregångare för andra europeiska städer.

Pressbild signering klimatkontraktet 2020 Bild: Nio kommuner, fyra myndigheter och Viable Cities undertecknar klimatkontraktet. Fotograf Teodor Axlund

Lunds åtaganden i klimatkontraktet

I klimatkontraktet åtar sig Lund att bli klimatneutrala till 2030. Åtaganden kommer att spegla de mål vi sätter i vårt nya program för ekologisk hållbar utveckling (LundaEko) som just nu uppdateras. Arbetet för att bli klimatneutrala ska ske i nära samarbete med näringsliv, medborgare, akademi och föreningsliv.

Viable Cities och myndigheterna på den nationella nivån åtar sig i sin tur att stötta och underlätta städernas arbete. Bland annat genom att bland annat att se över lagar och regler och för att underlätta för kommuner att finansiera klimatåtgärder.

 

*De fyra svenska myndigheterna är: Energimyndigheten, Tillväxtverket, Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och Formas - ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling.

De nio svenska kommunerna, utöver Lund, är: Enköping, Göteborg, Järfälla, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö

*Viable Cities är ett innovationsprogram med fokus på hållbara städer. Viable Cities håller samman arbetet med klimatneutrala städer 2030 och finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.