Lund satsar på jämställda skolgårdar

12 June, 2020

Cirkuspallar, ping-out och ett ”oseriöst utegym” – det är några av de nya aktiviteterna som eleverna på Östratornskolan och Fäladsgården får prova till hösten. De nya aktiviteterna ingår i forskningsprojektet Equalizer som drivs av FOJAB arkitekter, och ska utmana de klassiska skolgårdsaktiviteterna. Målet är att få fler barn att röra på sig och att ändra synen på fysisk aktivitet.

För två år sedan avslutades det första steget i det Vinnovafinansierade projektet Equalizer. Då låg fokus på att göra Malmös aktivitetsytor mer jämställda och inkluderande. Just nu pågår steg två i Lund där fokus istället ligger på skolgårdar. Från Lunds kommun deltar medarbetare från flera olika förvaltningar, bland annat Emmi Sundén från tekniska förvaltningen och Christian Wilke från Brunnshögsprojektet.

– Det är mycket stillasittande bland befolkningen, speciellt ungdomar. Därför är det jätteviktigt att lyfta den frågan, säger Emmi Sundén.

– Det är också viktigt att lyfta vem som tar plats på skolgården och på vilket sätt, säger Christian Wilke.

– Vi vill göra det vi kan för att skapa inspirerade och trygga platser där man kan röra sig. Lunds kommun arbetar kontinuerligt med hur man kan jobba med mer inkluderande och jämställda ytor, fortsätter Emmi.

Projekt för jämställda skolgårdar

Exempel på skolgård från workshop med elever.

Projektet drivs tillsammans med lärare och elever från två grundskolor i Lund: en sjätteklass från Östratornskolan och en niondeklass från Fäladsgården. Projektledarna Emma Pihl och Åsa Samuelsson har tillsammans med eleverna ringat in vilka hinder på skolgårdarna som gör att vissa inte deltar i aktiviteter. Därefter har de jobbat med att hitta olika lösningar genom workshoppar med eleverna, där de diskuterat ämnen som normer, gemenskap och utanförskap. Efter workshopparna kunde fyra olika typer av hinder identifieras: hur platsen ser ut, tid och väder, andra människor runt omkring samt prestation. Just prestation är ett stort hinder. Många förknippar fysisk aktivitet med krav på prestation och känner att man förväntas vara duktig på idrott för att vara fysiskt aktiv.

– Projektet handlar om att göra så att fler ska tycka att det är roligt att röra på sig. Det absolut största hindret är själva uppfattningen om innebörden av fysisk aktivitet. Det måste inte vara kopplat till att spela fotboll eller lyfta vikter, säger Emma Pihl.

– Vi vill försöka sudda ut gränsen mellan att vara fysiskt aktiv och bara hänga och ha det mysigt. Man ska kunna se fysisk aktivitet som ett sätt att umgås på, fortsätter Emma.

– Vi vill också att de äldre eleverna ska utmanas. Ofta vill de göra mer avancerade saker än de yngre. Samtidigt måste vi ta hänsyn till och följa de säkerhetskrav som finns på skolgårdar, konstaterar Åsa Samuelsson.

Projekt för jämställda skolgårdar

Fäladsgården kommer få en flyttbar ställning, som bland annat kan användas för limbo. En elev kallade det ett oseriöst utegym, vilket kom att bli samlingsnamnet på åtgärderna på Fäladsgården. Östratornskolan ska bland annat få cirkuspallar i olika storlekar som eleverna kan klättra och balansera på. Alla prototyper byggs av Markentreprenad.

– Vi har arbetat med inkludering med fokus på jämställdhet. Några av prototyperna kan användas av alla, oavsett funktionsförmåga, till exempel ping-out, som är en blandning av king-out och pingis, förklarar Åsa.

Både lärarna och eleverna har varit väldigt engagerade i projektet. De nya aktiviteterna på skolgårdarna skulle ha invigts i maj, men det blir uppskjutet till skolstarten i augusti på grund av rådande omständigheter med covid-19. En del av de nya aktiviteterna kommer att stanna på skolgårdarna, men några av dem kommer att flyttas till en tillfällig aktivitetsplats på Brunnshög. Aktivitetsplatsen kommer ligga precis intill en spårvagnshållplats och förhoppningen är att den ska locka såväl ung som gammal.

– Det finns ju redan massor av utegym, lekplatser och liknande i Lund. Genom det här projektet kan vi lära oss hur vi kan göra både skolgårdar och andra aktivitetsplatser så bra som möjligt. Det är ett komplext ämne och många faktorer att ta hänsyn till, säger Emmi Sundén.

Mer om projektet Equalizer – forskning för mer jämlika platser

Projekt för jämställda skolgårdar

Exempel från Malmö när fantasin får flöda. Foto: FOJAB