Lund flaggar för samernas nationaldag

6 February, 2020

I dag, den 6 februari, uppmärksammar vi samernas nationaldag genom att hissa den samiska flaggan på Stortorget.

Dagen firas till minne av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Det var första gången samer från skilda regioner samlades för att belysa aktuella och gemensamma frågor.

Samisk flagga på flaggstång

Flaggning på Stortorget i Lund

Här kan du läsa mer om när och hur vi flaggar på Stortorget:

Riktlinjer för flaggning på Stortorget i Lund