Lund får pris för satsning på tjänsteresor med cykel

28 April, 2020

För att det ska vara attraktivt att cykla i tjänsten ska man kunna lita på att det finns en bra och välfungerande cykel vid arbetsplatsen. Detta har Mobilitetsservice, Lunds kommuns centrala hantering av fordon, tagit fasta på. Satsningen får nu ett pris av föreningen Klimatkommunerna i tävlingen Steget före.

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Föreningar har utlyst en tävling för att uppmärksamma satsningar i landets kommuner och regioner för att Sverige ska klara klimatomställningen. I år var temat bästa åtgärd för att få fler att cykla eller åka kollektivt och Lunds kommun vann!

Priset får Lunds kommun för satsningen Den fräscha cykeln som riktar sig mot kommunens medarbetare. Tanken är att om det ska vara attraktivt att cykla i tjänsten måste du veta att det finns en bra och välfungerande cykel vid arbetsplatsen som på ett smidigt sätt tar dig till det möte eller uppdrag som du ska transportera dig till. När du kommer ut till cykeln ska den inte vara punkterad, gnissla eller ha fel på växlarna som får dig att ge upp och välja bilen istället.

Därför lanserade Mobilitetsservice, Lunds kommuns centrala hantering av fordon, konceptet Den fräscha cykeln. Den fräscha cykeln innebär att verksamheter i hela kommunen kan leasa cyklar från Mobilitetsservice, vilket innebär många fördelar:

  1. Verksamheten slipper betala hela kostnaden för cykeln på en gång. Steget att skaffa cyklar till arbetsplatsen blir då enklare att ta.
  2. Det ingår service i leasingen. Det innebär att cyklarna får en översyn någon gång per år så att den ska vara i fin form.
  3. När cykeln inte fungerar mejlar man till cykelservice. Cykeln hämtas då upp av Robban på verkstaden eller David i cykelbilen som planerar upplägget för reparationerna. På så vis behöver anställda inom exempelvis hemvård eller stadsbyggnad inte själva lägga tid och kraft på att få cyklarna reparerade.
  4. Cykelbilen! Mobilitetsservice har byggt om ett (fossilfritt) fordon för att fungera som verkstad, så i de fall där felen är lätt avhjälpta kommer cykelbilen ut och fixar cykeln på plats.

- Vi påbörjade satsningen 2017 och med denna utmärkelse hoppas vi att fler verksamheter i Lunds kommun ska få upp ögonen för Den fräscha cykeln. Vi hoppas självklart också att det ska vara en förebild för andra kommuner att ta efter, säger Thea Ohlander Arfwidsson, projektledare på Lunds kommun.

Stor potential för minskade utsläpp

De fossila utsläppen minskar när fler väljer cykel framför bil. Detta system omfattar än så länge 337 cyklar, men det finns stor potential för att öka hanteringen av cyklarna inom kommunen. Dessutom minskar utsläppen med ca 70% - 80% i jämförelse med om cyklarna skulle hämtas och lämnas av fossila fordon från någon annan cykelaktör.

Related information