Lund en av 18 skånska kommuner som agerar tillsammans för fossilbränslefrihet

28 May, 2020

18 skånska kommuner samlas just nu kring ett gemensamt mål – att bli fossilbränslefria. I rapporten Tillsammans agerar vi redovisar kommunerna hur det har gått hittills. För Lunds del uppgår fossilbränslefriheten till 98 % för el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor.

Som en del i ett flertal samarbeten mellan skånska kommuner kring att bli fossilbränslefria sammanställer Länsstyrelsen en årlig rapport kring hur de deltagande kommunerna lyckas i sin strävan mot just detta. Under 2019 har fordonsflottan stått i fokus. För Lunds kommuns del märks framgångarna i den nya enheten Mobilitetsservice. Mobilitetsservice har en central fordonshantering med ansvar både för fossilfriheten och för att fordonen används på ett effektivt och ekonomiskt sätt, något vi skrivit om tidigare i vår:

Nu är vi nära 100-procentmålet för fossilbränslefria tjänstefordon.

98% fossilbränslefria

I Lund uppgår fossilbränslefriheten till 98 % för el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor. En stor utmaning framöver är att förutsättningarna att teckna avtal om helt palmoljefri HVO100 har försämrats på grund av brist på drivmedlet. Då Lunds kommun inte vill ändra på kravet om att drivmedlet ska vara fritt från palmolja så blir det en utmaning att vara fossilbränslefria efter att vårt nuvarande HVO100-avtal går ut under 2021. 

Läs hela rapporten

Rapporten hittar du på Länsstyrelsens hemsida:

Tillsammans agerar vi – 18 kommuners arbete för ett fossilbränslefritt Skåne