Lund bland de bästa på service

22 December, 2020

​Lunds kommun klättrar tio placeringar till plats 7 av 106 deltagande kommuner i årets servicemätning. I undersökningen jämförs servicenivån bland svenska kommuner via telefon och e-post.

97 procent av samtalen har fått svar av kommunens kundtjänst Medborgarcenter på en enkel fråga inom 120 sekunder. Det är en förbättring med två procentenheter sedan förra året. Samtliga frågor via e-post fick svar inom 24 timmar med en medelsvarstid på 1 timme. Det är en ökning med 1 procentenhet jämfört med förra året. Bemötandet och engagemanget hos kommunens medarbetare ligger kvar på höga nivåer, vilket också är högre än snittet bland de deltagande kommunerna.

– Det är kul att se att utvecklingsarbetet har nått resultat och att Lund klättrar tio placeringar från förra året. Att utveckla service och bemötande är viktigt för att nå målet om att Lund ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, servicemätningen visar att vi är rätt väg, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

–Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Lunds kommun och man ska känna sig väl bemött. Tillsammans med lund.se är Medborgarcenter oftast första kontakten och vägen in till kommunens service. Vi gör servicemätningen för att kunna se vår utveckling över tid samt jämföra med andra kommuner. Mitt under pandemin får nu medarbetarna på Medborgarcenter ytterligare ett kvitto på att engagemanget och utvecklingsarbetet ger resultat, säger Johanna Davander, kommunikationsdirektör.  

Medborgarcenter är kommunens kundtjänst och består av samhällsvägledare som antingen hanterar frågor i första kontakten eller säkerställer att frågorna hamnar rätt. Medborgarcenter erbjuder förutom kontakt via telefon, mejl och sociala medier även fast närvaro vid medborgarcenter i Dalby, Genarp och Veberöd samt kommunhuset Kristallen i Lunds tätort.

Om servicemätningen

Servicemätningen, som utförs på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR), genomförs för att jämföra servicenivån på svenska kommuners hantering av telefoni- och e-postkontakter. Totalt har 120 samtal ringts och 120 e-postmeddelanden skickats till kommunens officiella huvudnummer och e-postadress. Undersökningen genomförs av Profitel och 106 kommuner deltog 2020.