Lärarförbundets skolrankning – Bästa skolkommun

12 November, 2020

Lunds kommun ligger på plats 97 bland landets 290 kommuner i 2020 års rankning till ”Bästa skolkommun”, som för 19:e året i rad genomförs av Lärarförbundet. Bland Skånes kommuner placerar sig Lunds kommun på plats 11 av 30.

Sammantaget ökar Lunds kommun i åtta av de tio kriterierna som Lärarförbundets rankning baseras på. Bland annat har Lund har en hög andel behöriga lärare och goda resultat när det gäller elevers meritvärde.

– Våra pedagoger gör varje dag fantastiska arbetsinsatser för våra barn och elever. Det syns också i resultaten. För att ytterligare stärka våra kunskapsresultat arbetar vi hela tiden med att utveckla vår verksamhet genom vårt kvalitetsarbete, säger Jytte Lindborg, skoldirektör i barn- och skolförvaltningen.

Lunds kommun minskar i två kriterier i rankningen: lärartäthet och andelen friska lärare. 

–­ Vi har goda resultat när det gäller flera områden i rankningen, men vet att vi kan bli ännu bättre. Lärarförbundets skolrankning är ett viktigt instrument i vårt kvalitets- och arbetsmiljöarbete, och vi kommer nu att analysera resultaten närmare och se vad vi kan göra för att få en ännu bättre förskola och skola för våra barn, elever och medarbetare, säger Jytte Lindborg.

Läs mer om ”Bästa skolkommun 2020” på Lärarförbundets webbplats