Undersökning visar att Kriscentrums arbete förbättrar fysisk och psykisk hälsa hos våldsutsatta

4 June, 2020

De allra flesta som söker stöd hos Kriscentrum i mellersta Skåne upplever att de får adekvat hjälp och att deras hälsa förbättras avsevärt. Det visar en enkätundersökning bland de personer som kontaktat mottagningen.Enkätundersökningen gjordes vintern 2019 med en femtedel av de personer som varit i kontakt med Kriscentrum under 2019.

Enkätundersökningen gjordes vintern 2019 med en femtedel av de personer som varit i kontakt med Kriscentrum under 2019. Kriscentrum är en samtalsmottagning som vänder sig till personer som blivit utsatta för, upplevt eller utövat våld.

– Det är väldigt fina resultat, att hela 78 procent tycker att de får mycket stor hjälp av Kriscentrum – då vet vi att verksamheten verkligen gör nytta, säger Göran Wallén (M), socialnämndens ordförande. Enkäten visar även att denna målgrupp har kontakt med många av samhällets olika instanser och då är det särskilt viktigt att se att vi kan se till att deras situation förbättras. 

De kvinnor och män som söker hjälp på Kriscentrum kan ha upplevt psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt eller hedersrelaterat våld.

– Undersökningen visar att våldet i de flesta fall minskat avsevärt sedan de tog kontakt med Kriscentrum, vilket är väldigt positivt, säger Carina Persson, enhetschef för Kriscentrum mellersta Skåne. De flesta mår även både psykiskt och fysiskt bättre efter samtalen och det påverkar deras föräldraskap positivt.

83 procent av kvinnorna och 77 procent av männen upplever en förbättring i den psykiska hälsan. Även den fysiska hälsan, självbild, självförtroende samt relationer till närstående har förbättrats mycket. Ungefär 65 procent upplever även att deras föräldraskap påverkats positivt.

Här kan du läsa mer om och hitta kontaktuppgifter till Kriscentrum mellersta Skåne.