Kommunens trygghetsarbete fortsätter i centrum

27 November, 2020

De kommunala ordningsvakterna fortsätter sitt uppdrag i centrala Lund. I går godkändes kommunens ansökan om förlängt förordnande i tre år.

Bantorget med Grand i bakgrunden, kvällstid Foto: Kasper Dudzik

Tidigare trygghetsmätningar och brottsstatistik har visat att området kring Lunds central är en av kommunens mest brottsutsatta platser. Som en av flera insatser infördes därför kommunala ordningsvakter i området i september 2019. Snart går det befintliga förordnandet ut och kommunens ansökan om att förlänga det med tre år har nu beviljats av Polismyndigheten.

Förebyggande arbete

– Att både lundabor och besökare kan känna sig trygga på dygnets alla timmar är högsta prioritet. Därför har vi bland annat infört kommunala ordningsvakter på Lunds mest brottsutsatta plats, utökat kameraövervakningen, märk-DNA i byarna för att minska antalet inbrott, säkrat ökad polisnärvaro i de östra tätorterna, områdespoliser i respektive by och ett omfattande förebyggande arbete. Nu förlänger vi insatsen med ordningsvakter kring Lund C, från Bantorget till Clemenstorget, från Knut den Stores torg till Västra Stationstorget, i ytterligare ett antal år sedan vår ansökan bifallits av Polismyndigheten, säger kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L). 

Ordningsvakternas uppdrag är att arbeta förebyggande, vara synliga och skapa goda relationer, samtidigt som de har befogenheter att ingripa. Ansökan avser ett så kallat §3-område runt Lunds central, Clemenstorget, Bantorget och Knut den Stores torg, där ordningsvakterna ska utgöra ett komplement till polisens insatser.

Insatser som räddar liv

– Tryggheten i det offentliga rummet är oerhört viktigt, både för kommun och våra invånare. Vi kan se att våra insatser i det här området gett resultat. Bland annat har ordningsvakterna ingripit i situationer där de faktiskt räddat liv, säger Håkan Nilsson, säkerhetschef i Lunds kommun.

Det nya förordnandet om ordningsvakter i c-triangeln sträcker sig mellan den 6 december 2020 och 6 december 2023.