Klimat- och miljövinster med Lunds kommuns gröna obligationer

30 June, 2020

Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till investeringsprojekt med miljöinriktning. Sedan 2017 har Lunds kommun gett ut två gröna obligationer på sammanlagt 1 350 miljoner kronor. Vad har då pengarna gått till för projekt och vilken effekt ger de?

Lunds gröna obligationer har använts till att finansiera projekt inom främst förnybar energi, hållbara transporter samt energieffektiva bostäder och lokaler. Varje år görs en uppföljning av vilken effekt projekten ger för klimatet och miljön. Enligt 2019 års effektrapport har de gröna obligationerna bidragit till att 407 ton koldioxidekvivalenter årligen inte släpps ut i atmosfären. Det motsvarar 2 750 flygresor t/r Skåne–Stockholm (beräknat på 148 kg per person enligt ICAO Carbon Emissions Calclulator).

De finansierade projekten

Här följer en kort information om vilka projekt som de gröna obligationerna varit med och finansierat, samt vilken effekt respektive investering har bidragit till.

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggning på flerfamiljshus. Med 10 miljoner investerade kronor har det bidragit till 174 ton årliga koldioxidutsläpp som undviks. Anläggningen producerade 715 962 kWh under 2019.

Solcellsanläggning på ett av Lunds Renhållningsverks verkstadstak. Med en miljon investerade kronor har det bidragit till att 29 ton årliga koldioxidutsläpp undviks. Anläggningen producerade 130 000 kWh under 2019.

Infrastruktur för spårvägen

443 miljoner kronor från gröna obligationer har investerats i infrastruktur för spårvägen. Det beräknas leda till att 19 ton årliga koldioxidutsläpp och 59 MWh årlig energianvändning undviks.

Eldriven sopmaskin

Den eldrivna sopbilen Elis har blivit uppmärksammad under året. Med tre miljoner investerade kronor undviks 34 ton årliga koldioxidutsläpp och 124 MWh årlig energianvändning.

Energieffektivisering av flerfamiljshus i bostadskvarteren

De gröna obligationerna har också använts till att investera i energieffektivisering för bostadskvarteren Oden, Brandstationen, Snickaren, Fossilen, Hammocken och Bullerbyn. Totalt har de gröna obligationerna finansierat 890 miljoner kronor i energieffektivisering av flerfamiljshusen. Det har lett till att 151 ton koldioxid inte släpps ut till atmosfären och att 954 MWh energianvändning undviks.

Plantering av träd

Tre miljoner kronor har investerats och 99 träd har blivit planterade på platser runt om i Lund.

Läs effektrapporten i dess helhet

Information om Lunds gröna obligationer