Katedralskolan utreder ärenden om kränkande behandling

3 September, 2020

För närvarande pågår ett antal utredningar angående kränkande behandling och trakasserier på Katedralskolan i Lund. Det finns anknytning till flera av diskrimineringsgrunderna. Sedan igår är även en lärare tillfälligt avstängd medan utredning pågår.

Lunds kommun tar det inträffade på mycket stort allvar. Ett arbete pågår för att stödja elever men också ett intensivt förebyggande och främjande värdegrundsarbete för att säkerställa en trygg och god arbetsmiljö för alla

– Vi ser mycket allvarligt på detta och kommer därför att gå till botten med detta. Det handlar om utbildningen, dess innehåll och kvalitet, som jag menar går att ifrågasätta mot bakgrund av vad som framkommit. Den typen av kränkningar, rasism och språklig vårdslöshet som har förekommit är oacceptabel. Utbildningsnämnden tydliggjorde så sent som förra året skolornas arbete med trygghet och studiero. Det fortsatta utredningsarbetet får visa vilka åtgärder som behöver vidtas, säger Rasmus Törnblom (M), utbildningsnämndens ordförande. 

– Detta är helt oacceptabelt. På Katedralskolan eller andra skolor får det inte förekomma upplevelser av diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier, säger Stefan Norrestam, utbildningsdirektör på utbildningsförvaltningen.