Incident på Fäladsgården bedöms inte som hot

24 February, 2020

Under måndagsmorgonen beslutade rektorn för Fäladsgården att stänga högstadieskolan, efter att en incident via sociala medier uppmärksammats. Vid lunchtid kunde polisen konstatera att det inte rör sig om något brott – och skolan kan öppna som vanligt imorgon, tisdag.

Högstadieskolan Fäladsgården fick under måndagsmorgonen information om att det under lovet förekommit en incident via sociala medier som gjorde att flera vårdnadshavare kände oro för skicka elever till skolan. Inledningsvis hade förvaltningen kontakt med polisen, därefter gjorde förvaltningsledningen bedömningen att skolan skulle vara öppen som vanligt men på grund av den oro som fanns hos eleverna på plats fattade rektor beslut om att stänga skolan.

Incidenten polisanmäldes under morgonen och en anmälan om olaga hot mot grupp upprättades. Efter utredning kunde polisen konstatera att inget brott begåtts och lade ner polisanmälan strax efter lunch.

Skolan kommer att hålla öppet som vanligt under tisdagen och pedagogerna kommer ha särskilda samtal med eleverna vid deras första lektion. Elevhälsoteamet kommer att finnas extra tillgängliga under tisdagen för att stötta pedagoger i att hantera oro och frågor hos elever.

Skolledningen har valt att under måndagen ha biblioteket på Fäladsskolan öppen för Fäladsgårdens elever och vårdnadshavare. På Fäladsskolan finns även psykologstöd tillgängligt. Information till vårdnadshavare har gått ut genom skolans ordinarie kommunikationskanaler.