Hjälp oss att ge fler ungdomar kontakt med arbetslivet i sommar!

15 May, 2020

För att förebygga en ökande ungdomsarbetslöshet gör vi det nu möjligt även för privata företag och ideella organisationer att ta emot feriepraktikanter – och kommunen står för halva respektive hela lönekostnaden.

Kommunal feriepraktik innebär att en ungdom som är född 2002-2004 erbjuds en plats sex timmar om dagen i tre veckor. Platserna erbjuds i första hand till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden.

Anmäl till oss hur många ungdomar din organisation kan ta emot, senast den 25 maj.

Läs mer och anmäl platser på lund.se/erbjudplats