Har din arbetsplats möjlighet att ta emot en praoelev?

19 October, 2020

Varje år ska över 1000 elever i åttonde klass ut på prao. För att ordna meningsfulla, utvecklande och trygga praoplatser till samtliga elever behövs hjälp från kommunens olika arbetsgivare.

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering och innebär att eleven under två veckor är ute på en arbetsplats. Sedan 2018 är prao obligatorisk i hela Sverige. Tidigare sökte eleverna själva sina praoplatser, men nu bygger Lunds kommun nu upp en bank av praoplatser som eleverna kan söka ifrån. Det innebär att alla eleverna kan få en likvärdig prao med hög kvalitet.

En första viktig kontakt med arbetslivet

För eleverna är praon en första, viktig kontakt med arbetslivet. De får ett helhetsperspektiv som kan hjälpa dem att göra ett välgrundat val inför gymnasiet. Den som tar emot en praoelev uppskattar å sin sida ofta att få ett ungdomsperspektiv på sin verksamhet, och det är också ett sätt att locka nya medarbetare till yrket.

Hjälp oss bygga upp en bank av praoplatser

Praoplatserna ska spegla den bredd av yrken som finns i samhället och vi behöver få in ännu fler praoplatser för att täcka behovet. Hjälp oss genom att anmäla intresse att ta emot en praoelev.

Om prao för dig som är arbetsgivare