Nytt projekt för ökad social hållbarhet på bostadsmarknaden

26 May, 2020

Hållbara hem är samlingsnamnet på ett projekt för att Lunds kommun ska få tillgång till fler bostäder för sociala ändamål. Förhoppningen är att fånga upp det intresse som finns hos privata hyresvärdar för att bidra till en ökad social hållbarhet på bostadsmarknaden.

- I våras, när vi träffade ett antal privata hyresvärdar, var det flera som lyfte fram att de ville vara en del i ett koncept för social hållbarhet och det är detta koncept vi nu arbetat fram, säger Sara van Lunteren, chef för bostadsavdelningen på serviceförvaltningen.

Bakgrunden till Hållbara hem är den årliga kartläggning av hemlösheten, som Lunds kommun genomförde under hösten. I rapporten konstaterades att allt fler barnfamiljer, som behöver stöd, hänvisas till tillfälliga bostadslösningar som vandrarhem och hotell. Dessa lösningar är inte  hållbara i längden, vare sig för familjerna eller för kommunens ekonomi.

Hållbara hem

I ett första steg engagerades kommunens eget bostadsbolag LKF, som erbjöd förtur till ett antal lägenheter. Nu går projektet vidare med förhoppning om att även engagera privata hyresvärdar och i dagarna tas ny kontakt för att presentera konceptet för de hyresvärdar som visat intresse.

- Vi kommer att erbjuda dessa bostäder till personer eller familjer, som bott länge i en av kommunens egna bostäder och fungerar väl i sitt boende. Den bostad som då frigörs erbjuds istället någon av de familjer som är i akut behov av bostad, säger Sara van Lunteren.

- Vi söker boendelösningar för personer i akut hemlöshet, och som är i behov av stöd för att erhålla och behålla en bostad. Det som vilar bakom är då en social problematik av skiftande slag, men med oroväckande många barn som berörs, säger Karin Säfström, verksamhetschef på socialförvaltningen.

Mer om konceptet Hållbara hem