Glädje och aktivitet när projektet Equalizer invigdes på Östratornskolan

18 August, 2020

Cirkuspallar, ping-out och ett ”oseriöst utegym” – det är några av de nya aktiviteterna som elever på Östratornskolan och Fäladsgården får prova på när de kommer tillbaka efter sommarlovet. De nya aktiviteterna ingår i forskningsprojektet Equalizer, som drivits som ett samarbetsprojekt mellan arkitektkontoren FOJAB och Nyréns, Lunds kommun, Lunds universitet och Malmö universitet. Målet är att locka till mer fysisk aktivitet och rörelseglädje på skolgårdarna.

Elever utforskar en av de nya installationerna på skolgården

Bildtext: Elever på Östratornskolan utforskar en av de nya installationerna på skolgården.

Forskning visar att andelen ungdomar som är fysiskt aktiva minskar. Allra minst rör sig tjejer på gymnasiet, men skillnader mellan könen kan ses ännu längre ner i åldrarna. Forskningen visar också att det finns normer om hur platser ”ska” användas, osynliga regler som talar om vem som äger platsen och har rätt till den.

– Med detta som bakgrund vill vi tillsammans med barn och ungdomar undersöka hur vi kan vända denna negativa rörelsetrend. Det handlar om att skapa en ökad delaktig och bättre folkhälsa, och en jämlik tillgång till rummen i staden, säger Åsa Samuelsson, arkitekt på FOJAB och en av initiativtagarna till Equalizer. 

Invigning av projektet Equalizer på Östratornskolan

Bildtext: En av installationerna på skolgården är en hinderbana i lekfulla färger och former som eleverna varit delaktiga i att ta fram. 

För två år sedan avslutades det första steget i det Vinnovafinansierade projektet Equalizer. Då låg fokus på att göra Malmös aktivitetsytor mer jämställda och inkluderande. I steg två, som ägt rum i Lund, ligger fokus istället på skolgårdar. Tillsammans med elever och lärare från Östratornskolan och Fäladsgården i Lund har aktörerna arbetat fram nya typer av aktiviteter, som utmanar normer om hur skolgårdar ska användas och av vem. Genom workshoppar har eleverna identifierat hinder, hittat kreativa lösningar i form av aktiviteter och diskuterat ämnen som normer, gemenskap och utanförskap.

Läs mer om Equalizer i Lunds kommun

Invigning av projektet Equalizer på Östratornskolan

Bildtext: Annette Lyckelinge, lärare på Östratornskolan och delaktig i projektet Equalizer. 

På Östratornskolan i Lund har Annette Lyckelinge, som är lärare, tillsammans med sin klass utfört workshopparna som bidragit till prototyperna som i dag står på skolan.

– Projektet innebar för oss att eleverna har fått arbeta med att ta fram idéer till något som ska bli verklighet, vilket verkligen motiverade och skapade engagemang. Att få träffa de personer som stått bakom projektet har också varit väldigt kul. Denna typ av besök i klassrummet är ofta uppskattat av eleverna. Jag som lärare upplevde under projektets gång att elevernas tankar kring normer och jämställdhet ökade och blev en ännu viktigare fråga för dem.

Mia Honeth och Åsa Samuelsson vid invigningen av Equalizer

Bildtext: Mia Honeth (L), ordförande i barn- och skolnämnden, tillsammans med Åsa Samuelsson, arkitekt och projektledare, FOJAB.

Vid invigningen deltog även barn- och skolnämndens ordförande Mia Honeth:  

– Det är välkänt bland pedagoger att inlärning påverkas positivt av att barn rör sig. Det här projektet bidrar även till att elever med olika fysiska förutsättningar stimuleras till att leka och röra sig.

Några av aktiviteterna invigs nu och testas i full skala med prototyper på skolgårdarna. Det kan handla om redskap som twistar till en vanlig aktivitet för att locka nya användare, aktiviteter som utmanar och premierar nya sätt att röra sig, eller på-vägen-aktiviteter när rasterna känns korta. Erfarenheter från projektet ska tillvaratas, där flera nya prototyper kommer att skapas och ingå i en aktivitetsyta i Brunnshög som är öppen för alla Lundabor.

Om Equalizer

Equalizer är ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt inom utlysningen normkritisk innovation. Det är ett samarbetsprojekt mellan arkitektkontoren FOJAB och Nyréns, Lunds kommun, Lunds universitet och Malmö universitet där teori har kombinerats med metodutveckling och praktisk tillämpning i full skala. Equalizer steg 1 genomfördes i samarbete med Malmö stad. Målet med projektet är att störa platsbundna normer för att skapa jämställda och inkluderande miljöer och ytor som stödjer fysisk aktivitet. Målet är att genom tillägg och stödjande åtgärder förändra beteenden och att normalisera ett nytt synsätt kring hur och av vem platser kan användas. Delaktighet och medskapande är centralt i Equalizer.