Fortsatt öppet elljusspår i Genarp

21 January, 2020

Lunds kommun har nått en överenskommelse med en privat markägare i Genarp, för att fortsatt hålla elljusspåret vid Genarps idrottsplats öppet. Tidigare planerad stängning av spåret kommer därför inte verkställas.

Nyligen kom Lunds kommun överens med en privat markägare i Genarp om en lösning, som möjliggör att elljusspåret vid Genarps idrottsplats kan förbli öppet. Överenskommelsen har föregåtts av förhandlingar kring olika alternativ för att nå samsyn i frågan.

- Det är mycket glädjande att vi fått till stånd ett avtal för att kunna fortsätta ha motionsspåret öppet på samma sträcka som idag, säger Gunnar Brådvik, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunen hade innan denna överenskommelse planerat att stänga spåret och återställa marken under december, eftersom tidigare försök att nå en överenskommelse inte lyckats. Avtalet som nu tecknats mellan kommun och markägare löper under 2020, vilket innebär att en ny förhandling kommer att ske inför 2021.