Försenade fakturor för barnomsorg

16 June, 2020

Fakturorna för förskola och fritids, kommer att bli något försenade i juni.

Vanligtvis skickas fakturorna ut den 20:e varje månad. På grund av midsommar samt en större uppgradering i ekonomisystemet skickas fakturorna ut några dagar senare och väntas komma till vårdnadshavarna senast den 26 juni. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta medborgarcenter via mejl lunds.kommun@lund.se eller telefon 046-359 50 00.