Förbättrade resultat för Lunds grundskolor

8 December, 2020

Lunds niondeklassare lyckades vårterminen 2020 höja det genomsnittliga meritvärdet och andelen som nått kravnivån i alla ämnen jämfört med 2019. Lunds kommunala skolor har tolfte högsta meritvärde av Sveriges kommuner. Det visar statistiken i Öppna jämförelser som Sveriges kommuner och regioner publicerade i fredags.

Även med hänsyn tagen till kommunens elevunderlag har Lunds kommuns resultat förbättrats jämfört med tidigare år och kommit närmare förväntade resultat. 

I Öppna jämförelser – Grundskola 2020 samlar Sveriges kommuner och regioner, SKR, centrala nyckeltal som beskriver grundskolans resultat. Syftet är att ge huvudmännen underlag för analys och utveckling av skolan.

– Det är inga stora skillnader i resultaten jämfört med de närmast föregående åren, men vi rör oss i rätt riktning framför allt när det gäller andel elever som fått godkänt betyg i alla ämnen i årskurs 9, säger skoldirektör Jytte Lindborg.

Minskade skillnader i resultat beroende på kön

I Lunds kommun, liksom i hela landet, ser vi att skillnaderna i resultat mellan könen har minskat något. Flickor har i regel bättre skolresultat än pojkar, men 2020 var resultaten mer lika.

Jämförelse av resultat de senaste tre åren

Här är de tre senaste årens utveckling av några av indikatorerna som är med i den öppna jämförelsen.

Andel elever i åk 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen (Lunds kommunala skolor):

2018

83,5%

2019

82,8%

2020

85%

Motsvarande siffra för kommunala grundskolor i riket är 2020 73,9 procent.

Genomsnittligt meritvärde* för elever i åk 9 (Lunds kommunala skolor):

2018

251,7

2019

249,3

2020

250

Motsvarande siffra för kommunala grundskolor i riket 2020 är 225,9.

*Meritvärdet är en sammanräkning av elevernas betyg i 17 ämnen. Högsta möjliga meritvärde är 340.

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram (kommunala skolor):

2018

89,5%

2019

87,5%

2020

89,4%

Motsvarande siffra för kommunala grundskolor i riket 2020 är 84 procent.

Skolresultat kopplat till elevunderlag

SKRs öppna jämförelser visar också grundskolans resultat i förhållande till kommunernas olika förutsättningar när det gäller bakgrundsfaktorer hos eleverna. I den jämförelsen har Lunds kommun tidigare år haft sämre skolresultat än kommuner med ett liknande elevunderlag. 2020 kom Lunds kommun dock närmare våra förväntade värden och har ett resultat som närmare motsvarar kommuner med liknande förutsättningar. 

Ta del av hela jämförelsen hos SKR