Fokus på barns mobilitet under årets Trafikantvecka i Lund

14 September, 2020

I dag går årets Trafikantvecka av stapeln. Under tidigare år har Trafikantveckan förlagts till Lunds stadskärna. I år står skolorna och barns resor till och från skolan i fokus.

Jämfört med det tidiga 90-talet har antalet barn som cyklar och går till skolan nästan halverats, något som påverkar både barns hälsa och trafikmiljön negativt. Forskning visar att barn som går och cyklar klarar skolan bättre. Även hälsa och arbetsro i klassen påverkas av hur man har tagit sig till skolan.

I samband med Trafikantveckan, som är en del av det årliga EU-initiativet European Mobility Week, vill Lunds kommun i år uppmärksamma barns mobilitet till och från skolan. Två skolor har engagerats för att prova hållbara resor – International School of Lund (ISLK) i centrala Lund och Häckebergaskolan i Genarp. Skolorna testar att förbättra trafikmiljön, samtidigt som barn och vårdnadshavare uppmuntras till att prova att cykla, gå eller åka buss till och från skolan.

– Det känns angeläget att vända skjutsa-trenden. Trafiksäkerhet, hälsa och skolresultat, för att inte tala om miljön, hade tjänat på det. Under Trafikantveckan kan barn, föräldrar och skola prova och se hur en annan, tillfällig trafikmiljö kan te sig om biltrafiken minskar, säger Per Eneroth, gatuchef i Lunds kommun.

Han får medhåll av representanterna på de deltagande skolorna:

– We are happy to take this opportunity to try something. There is a lot of traffic outside the school and if we had been able to reduce it, many would probably have experienced it a safer traffic environment. Effects on students, such as better concentration in the classroom, are probably not immediately apparent, menar Bert Urbain Georges Orgaer, lärare på ISLK.

– Många av vårdnadshavarna jobbar på annan ort och bilpendlar. Det är praktiskt att lämna barnen på vägen, men det är positivt både för trafikmiljön och hälsan om fler i större utsträckning går eller cyklar med barnen till skolan och förskolan, tillägger Karin Jansson, rektor på Häckebergaskolan.

Jan Annerstedt (FNL), kommunalråd och ordförande tekniska nämnden, hoppas att fler skolor på sikt vill uppmuntra till hållbart resande:

– Barn har spring i benen. Alla skoldagar borde därför börja med en eller annan form av fysisk aktivitet. Två skolor testar nu en annan trafikmiljö, som kanske kan bli förebilder för andra skolor i Lund. Kommunen arbetar samtidigt för att få fler trygga gångstråk och säkrare cykelbanor.

Mer på schemat

Utöver att två skolor provar en ny trafikmiljö startar under Trafikantveckan gå- och cyklautmaningen ”Hitta vägen”, som ska pågå i två veckor. Över 1 000 Lundaelever deltar i utmaningen, som syftar till att reflektera över trafik och transportval.

Tillfälle till diskussion och dialog om trafik är ett stående inslag under Trafikantveckan. I år uppmanas alla Lundabor att delta i diskussionen via en webbenkät om möjligheter för barn och unga att resa hållbart till och från skolan.
Till webbenkäten om Trafikantveckan

Kort om Trafikantveckan

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett EU-initiativ som syftar till att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Trafikantveckan i Lund arrangeras för att påverka hur vi reser till vardags, för att successivt minska behovet av bilresor och parkering. Färre bilar lämnar mer plats för människor och bidrar till en trygg, attraktiv och hållbar stadsmiljö. Årets Trafikantvecka i Lund pågår 14–22 september.

Related information