Fjärrundervisning på två kommunala grundskolor från och med måndag

11 December, 2020

Årskurs 7-9 på Nyvångskolan i Dalby och Fäladsgården i Lund övergår från och med måndag till fjärrundervisning. Det beslutade barn- och skolnämndens presidium i samråd med skolledningen idag. – Det är ett allvarligt läge, säger Mia Honeth (L) ordförande i barn- och skolnämnden.

flicka skriver på datorAnledningen till beslutet är att frånvaron bland personalen i årskurserna är så omfattande att det inte går att bedriva verksamhet på plats i skolornas lokaler. Beslutet är fattat med stöd av förordning om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (2020:115). Frånvaron bland personalen har olika orsak och vi har ingen anledning att misstänka smittspridning på skolorna.

Förbereder fjärrundervisning

– Det är exceptionellt hög frånvaro bland lärare i våra skolor som gör att vi idag har fattat ett beslut om att ställa om till fjärrundervisning på två av våra högstadieskolor. Vi måste alla hjälpas åt och Lunds kommun förbereder nu för att snabbt kunna ställa om till fjärrundervisning på fler skolor om det krävs, säger Mia Honeth (L), ordförande i barn- och skolnämnden i Lunds kommun.

Elevers rätt till utbildning 

Beslutet gäller från och med måndagen 2020-12-14 till och med avslutningsdagen 2020-12-18. Fjärrundervisning innebär att undervisning sker digitalt och att elever och lärare är uppkopplade samtidigt. På så sätt säkrar vi elevers rätt till utbildning.

Stort förtroende 

– Vi har sedan i våras planerat för en övergång till fjärrundervisning och våra verksamheter är väl förberedda på en sådan omställning. De aktuella skolorna har ett omfattande personalbortfall och förutsättningarna på de aktuella skolorna gör att det i nuläget är svårt att bedriva undervisning på plats. Jag har stort förtroende för att rektorer och medarbetare har den kompetens och förmåga som krävs för att hantera denna situation på bästa sätt, säger Jytte Lindborg, barn- och skoldirektör i Lunds kommun.

Särskild information har idag, fredag, skickats ut till berörda vårdnadshavare och elever för att förbereda dem inför fjärrundervisningen.