Entreprenadtvist avslutas med förlikning

4 December, 2020

Lunds kommun och entreprenadföretaget VBA SYD AB har kommit överens om förlikning i ärendet om ersättning för rivning av gammal asfalt 2018-2019 inom ett byggprojekt i östra Lund. Förlikningen innebär att Lunds kommun betalar 12 miljoner kronor.

Byggentreprenören VBA SYD AB vann upphandlingen 2018 för att utföra arbetet som bland annat innebar rivning av gammal asfalt och hantering av asfaltmassor. Utöver den överenskomna och sedan tidigare betalda kontraktssumman har VBA SYD begärt ca 40 miljoner kronor som ersättning för hantering av asfaltmassor med en annan tjocklek än den som förutsågs när entreprenaden upphandlades. Enligt den förlikning som nu har gjorts ska Lunds kommun betala 12 miljoner kronor exklusive mervärdesskatt till byggentreprenören.

– Jag är självklart inte nöjd med utfallet, men känner mig trygg med att vi har förändrat vårt arbetssätt så att liknande situationer inte kan uppstå igen. Sedan en längre tid tillbaka arbetar vi efter en annan form av projektstyrning med fler kontrollpunkter, som exempelvis extern granskning av förfrågningsunderlag för entreprenadupphandlingar, säger Mikael Fritzon, teknisk direktör i Lunds kommun.

Han menar också att det är ett komplext ärende som visar hur dagens affärsklimat skapar ett ökat behov av juridiskt stöd i den offentliga upphandlings- och byggprocessen.

– Vårt fokus nu är att lära av det som har hänt och säkerställa att det inte händer igen, säger Mikael Fritzon.

Bakgrund

Tvisten rör kostnaden för hantering av tillkommande asfaltmassor i en entreprenad som VBA SYD AB fick i uppdrag att genomföra efter att avtal tecknades med Lunds kommun i oktober 2018. Entreprenaden omfattade bland annat anläggning av gator, gång- och cykelvägar, VA och belysning på allmän platsmark i exploateringsområdet Vipemöllan i östra Lund.

Lunds kommun har sedan tidigare betalat den överenskomna entreprenadkostnaden á 17 miljoner kronor men parterna har inte kommit överens om ersättning för de tillkommande asfaltmassor som upptäcktes under byggprojektets gång. VBA SYDs krav uppgick till 40 272 956 kr, inklusive mervärdesskatt, ränta och ersättning för kostnader. Efter att VBA SYD AB lämnade in en stämningsansökan september 2020 har ärendet nu avgjorts genom en förlikning i domstol enligt vilken Lunds kommun ska betala 12 miljoner kronor exklusive mervärdesskatt.