Engagerade Sandbybor på open space-möte

14 February, 2020

Tisdagen 11 februari trotsade Sandbybor, tjänstemän och förtroendevalda februariregnet för att mötas i Killebäckskolans idrottshall i Södra Sandby. Runt 180 personer samlades för att prata om framtiden för Södra Sandby, Flyingeby och Revingeby.

Open space-mötet, som är ett led i ortsutvecklingsprojektet Fokus Södra Sandby, öppnades av Bernt Bertilsson (C), ordförande för projektets styrgrupp. Därefter inleddes samtal i grupper om de ämnen som engagerar Sanbyborna. Frågor som väckte intresse var bland annat trafiken i centrum, bostäder till överkomliga priser, fritidsaktiviteter för unga och vad som händer om stenbrottet i Skrylle utvidgas.

Senare i vår arrangeras ett möte med högstadieelever i Södra Sandby. Resultatet från open space-mötet och elev-mötet kommer sedan att ligga till grund för fortsatt arbete inom projektet.

Poängen i Fokus-arbetet är att Lunds kommun och invånarna i Södra Sandby arbetar tillsammans för att nå önskade mål.

Södra Sandbybor träffas i Killebäckskolans idrottshall

Related information