En julhälsning från Philip Sandberg

23 December, 2020

Här kommer en julhälsning till alla i kommunen från Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande.

I hälsningen gör han en återblick på 2020 och lyfter bland annat stoltheten han känner för hur lundabor gått samman och stöttat varandra under året.