Efterlängtat startskott i byggandet av framtidens skola

9 September, 2020

Så var det äntligen dags att påbörja byggandet av nya Hedda Anderssongymnasiet/Svaneskolan. Den nya skolan har ritats av Wingårdhs arkitekter i samarbete med danska AART och kommer att rymma närmare 2 000 elever, varav cirka 400 på högstadiet. Inflyttning beräknas till sommaren 2023.

Den nya skolbyggnaden, som byggs av Skanska, firades i en högtidlig ceremoni med ett spännande program som presenterades av Thobias Ligneman, kommunikatör på serviceförvaltningen. Elevrådsordföranden Linnea Hagnell från Hedda Anderssongymnasiet och Valentin Barthelemy på Svaneskolan var med under ceremonin och gav sin bild av bygget som nu sätter igång.

– Vi har varit delaktiga i byggworkshoppar och haft politiker som varit på besök som frågat efter våra åsikter. En bra skola med bra utbildning är viktigt för oss unga eftersom vi är framtiden, berättade Linnea Hagnell, elevrådsordförande på Hedda Anderssongymnasiet.

Elevrådsordförande Hedda Svane

Bildtext: Valentin Barthelemy, elevrådsordförande på Svaneskolan, och Linnea Hagnell, elevrådsordförande på Hedda Anderssongymnasiet.

Vid ceremonin närvarade, utöver representanter från Skanska och andra delaktiga aktörer, även ordförandena från berörda nämnder i bygget av den nya skolan: Mia Honeth (L), ordförande barn- och skolnämnden, Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande servicenämnden, och Rasmus Törnblom (M), ordförande utbildningsnämnden.

Mia Honeth lyfte möjligheterna när man kombinerar en grundskola och gymnasieskola, något hon själv haft erfarenhet av som högstadieelev på Katedralskolan:

– Vi ska använda möjligheten att få en stadieövergång mellan grundskola och gymnasium och att ta vara på varandras kompetenser och förmågor.

Även Rasmus Törnblom var glad över startskottet för byggandet av Lunds femte gymnasieskola:

– Det här projektet är ambitiöst. Det är en modern lärmiljö som ska komma till. Det kommer att finnas fantastiska kopplingar mellan grundskola och gymnasium, men också mellan gymnasieskola, arbetsmarknad och högre utbildning.

Mia Honeth (L), Rasmus Törnblom (M)

Bildtext: Mia Honeth (L), ordförande barn- och skolnämnden, och Rasmus Törnblom (M), ordförande utbildningsnämnden.

I bygget av den nya skolan kommer delar av gamla Svaneskolans själ att bevaras, då delar av materialet kommer att återbrukas.

– Det känns extra bra att nya Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan byggs med delar av gamla Svaneskolan. Vi tar även vara på John Wipps fantastiska konstverk, som hängde i aulan och kommer att placeras på lämplig plats i nya Hedda Anderssongymnasiet/Svaneskolan, berättade Ingrid Tolsved Rosenkvist.

Ingrid Tolsved Rosenkvist (L)

Bildtext: Ingrid Tolsved Rosenkvist (L), ordförande servicenämnden, Mia Honeth (L), ordförande barn- och skolnämnden, Rasmus Törnblom (M), ordförande utbildningsnämnden.

Tal från även Skanska, Wingårdhs arkitekter och AART följdes av filmvisning och ett duvsläpp. Två duvor släpptes ut av duvuppfödaren Lars Hill, en för varje skola, en symbolisk handling när framtidens skola byggs för framtidens elever.

Duvuppfödare

Bildtext: Lars Hill, duvuppfödare, och Thobias Ligneman, kommunikatör i Lunds kommun. 

Elever på Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan fick tidigare under dagen tillfälle att lämna ett minne i en tidskapsel, som sedan ska placeras någonstans på den nya skolan. Instruktionerna var att skapa bidrag som kan tolkas om minst 50 år. Malin Dahlgren, rektor på Hedda Anderssongymnasiet, och Erik Friede, rektor på Svaneskolan, berättade om det kreativa arbetet att skapa innehåll till tidskapslarna.

Erik Friede, Malin Dahlgren

Bildtext: Erik Friede, rektor Svaneskolan, och Malin Dahlgren, rektor Hedda Anderssongymnasiet. 

 

Förslutning tidskapsel - startskott Hedda Svane

Bildtext: Förslutning av tidskapseln. 

Klicka här för att läsa mer om bygget av nya Hedda Anderssongymnasiet/Svaneskolan.