Det här görs för att förhindra bränder i Lunds kommun

7 July, 2020

Natten till i dag brann det på ytterligare en skola i Lunds kommun. För att förebygga fler bränder har kommunen genomfört en rad åtgärder. Alltifrån värmekameror och väktare till extra fältassistenter och öppna fritidsgårdar har satts in under sommaren.

Under natten till i dag drabbades ytterligare en skola i Lund av en brand. Branden startade på Lerbäcksskolans tak och kunde släckas av räddningstjänsten. Eftersom branden inte spreds vidare kan skola och fritids fortsätta sin verksamhet i lokalerna.  

– Vi ser mycket allvarligt på de bränder som inträffat i Lund. Bränderna förstör inte bara för våra elever och medarbetare, utan de riskerar också att skada människor, säger Håkan Nilsson, säkerhetschef i Lunds kommun.

Arbetet för att förebygga skadegörelse och bränder

Lunds kommun arbetar aktivt för att förebygga skadegörelse och bränder. Bland annat finns värmekameror uppsatta, och skol- och förskolors utemiljöer ses över extra för att säkerställa att inga lösa föremål finns kvar efter stängning.

– Både nationellt och lokalt förutspåddes ökade risker i samband med årets sommarledighet. Därför togs en riskanalys fram av kommunen, tillsammans med bland annat polis och räddningstjänst. På så vis kunde vi tidigt identifiera både olika scenarier och fortlöpande åtgärder och insatser, säger Håkan Nilsson.

Förutom utökade tider för fältgruppen kommer även kommunens väktare och polisen att röra sig extra mycket ute under sommaren. Kommunens fritidsgårdar håller också öppet hela sommaren och erbjuder en rad olika aktiviteter till sommarlovslediga barn och unga.

– Vi vet att närvaro av vuxna oftast har en positiv effekt för att förebygga skadegörelse. För att Lunds kommun ska vara en trygg och säker plats att bo och vistas på behöver vi alla hjälpas åt med förebyggande insatser. Trygghets- och säkerhetsfrågor utgör ett prioriterat område för kommunen och är ett arbete vi lägger mycket tid och kraft på, säger Håkan Nilsson.