Brand på Palettskolan natten till fredag 17 juli

17 July, 2020

Uppdaterat Kl. 13:35 fredag 17 juli. Under natten till i fredagen den 17 juli drabbades Palettskolan av en brand.

Släckningsarbetet har pågått under morgonen och branden är nu under kontroll. Då brandskadorna begränsats till en del av skolbyggnaden bedöms Palettskolan kunna bedriva skolverksamhet till skolstart. Hur skolverksamhetens lokalbehov påverkas kommer att utredas. 

Fritidshemsverksamheten som under sommaren är flyttad till Klostergården påverkas inte av nattens händelse utan fortlöper som vanligt.