Beslut om ny station på Klostergården

5 February, 2020

Nu kan Klostergårdens station börja byggas. Det beslutade kommunstyrelsen den 4 februari. Det som ska byggas är en nedbantad version av det första förslaget, men stationen kan vidareutvecklas i framtiden när området runt Källby exploateras.

Källby och sydvästra Lund ses som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort i framtiden. Den nya stationen blir en central del i områdets utveckling - nya bostäder, service och kontor ska skapas i närområdet.

Skiss, Klostergårdens kommande station Illustrationen visar det planerade stationsområdet på Klostergården.  

Det är Trafikverket som bygger stationen och Lunds kommun är beställare och medfinansiär. Bygget omfattar själva stationen och området runt omkring. Dessutom påbörjas i detta skede en tunnelförbindelse för bussar, cyklister och gående under järnvägen i Sunnanvägens förlängning, söder om stationen. Tunneln är beslutad i en detaljplan. Stationen ska bli trygg, ljus och tillgänglig. Vinklade trappor leder upp till perrongerna och det finns också ramper för rörelsehindrade. Runt stationen uppförs bullerskydd.

Trafikverkets ombyggnad till fyra spår mellan Lund och Arlöv går snart in i nästa etapp som är mellan Flackarp och Lund. Arbetena runt Klostergårdens station börjar nu under våren. 2024 ska spårutbyggnaden och stationen vara färdiga.

Läs mer om planerna för Källby i sydvästra Lund.