Avgiftsförändringar inom äldre- och handikappomsorgen

19 February, 2020

Kommunfullmäktige har beslutat om nya avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. De nya avgifterna gäller från och med den 1 mars 2020.

Besluten om de nya avgifterna beror på den minskade ekonomiska ramen för åren 2020-2022, vilket medför att vård- och omsorgsnämnden behöver effektivisera sin verksamhet 2020. Samtliga sammanträdeshandlingar från vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Avgift för hjälpmedel

En abonnemangsavgift på 65 kronor i månaden införs för de som bor hemma och har något hjälpmedel. Avgiften är densamma oavsett antal hjälpmedel. Det införs också en avgift på 300 kr för hämtning av hjälpmedel.

Avgiften gäller alla hjälpmedel som kommunen förskriver, som exempelvis griptång, rollator, rullstol och duschpall.

Abonnemangsavgiften gäller inte de som bor på äldreboende eller omfattas av någon insats enligt LSS, som exempelvis daglig verksamhet, personlig assistans eller ledsagarservice.

Genom att outnyttjade hjälpmedel återlämnas minskar behovet av uppföljningar från hälso- och sjukvårdspersonal, som då istället kan fokusera på andra insatser för patienterna.

Avgift för kost

Avgiften för kost i särskilda boenden för äldre blir från den 1 mars 2800 kronor i månaden. Lunds kommuns kostavgifter för särskilt boende har legat relativt lågt och anpassas nu till jämförbara kommuners nivå.

Kostavgiften i korttidsvård blir 92 kronor per dag och i dagverksamhet 37 kronor per dag.

Mer information och kontakt

De som berörs av avgiftsförändringarna får mer information skickad till sig.

Medborgarcenter på 046-359 50 00
Om du saknar information eller har andra frågor.

Hjälpmedelsenheten 046-359 65 65
Vid frågor om just dina hjälpmedel och återlämning.

Hjälpmedelsenheten får många frågor och vi gör vårt bästa för att svara alla så fort vi kan. Vill du återlämna ett hjälpmedel kommer du att kunna göra det. Vi beklagar att det just nu tar lite längre tid att få hjälp av oss.

Telefontider
Måndag 08.30 - 12.00
Onsdag 08.30 - 12.00
Fredag 08.30 - 10.30, 13.00 - 15.00

Öppettider för återlämning
Tisdag 09.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Fredag 08.00 - 10.30, 13.00 - 15.00

Related information