Återbruk i fokus när nya Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet byggs

22 June, 2020

Framtidens skola för framtidens elever – snart inleds bygget av Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan i Lund. Lagom till midsommar påbörjades rivningen av den gamla Svaneskolan från 1968–1970. En inventering av skolans material har gjorts och kommer att återbrukas så långt det är möjligt.

Grävmaskin som tar ner delar av Svaneskolan i Lund.

– Det känns väldigt bra att vi nu, efter år av utredning och förberedelser, äntligen kan börja bygga ”på riktigt”. Tillsammans med verksamheterna och vår samarbetspartner Skanska ska vi nu göra allt vi kan för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för de närmare 2 000 elever som ska gå här, säger Eva Lindholm, byggprojektledare på Lundafastigheter.

Arbetet med rivningen av den gamla skolan kommer att pågå fram till den 9 september, då det planeras för ett ”första spadtag” som startskott för bygget av de nya skolbyggnaderna. Vid det laget kommer endast matsalen att återstå av den ursprungliga Svaneskolan.

– Vi kommer kunna återanvända en hel del övrigt, däribland tegelfasaden, som motsvarar 120 lastbilslass fyllnadsmaterial. Däremot hade vi ursprungligen också tänkt använda betonggrunden, men den visade sig vara kontaminerad och i allt för dåligt skick. Nu när man planerar för framtidens skola är det viktigt att använda material som håller över lång tid framöver, säger Jörgen Christiansson, distriktschef för Skanska.

Fötterna på en byggarbetare syns bland rivningsmaterial.

I maj beviljades servicenämnden 110 000 kronor av miljöanslaget för att, tillsammans med en rad förvaltningar, bygga upp kommunens kunskaper kring ökat återbruk vid rivning, underhåll och nybyggnad.

– För att minska miljö- och klimatpåverkan behöver vi så långt det bara är möjligt använda gammalt till nytt. Här finns fortfarande mycket kvar att lära kring återbruk och återanvändning, bland annat när det kommer till analyserna av vad man kan använda och på vilket sätt, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor.

Grävmaskin som tar ner delar av Svaneskolan i Lund.

Utöver rivningsarbetet pågår även ett febrilt arbete för att planera flytt och förberedelser i de tillfälliga lokaler som de båda skolorna kommer att husera i fram tills de nya skolbyggnaderna är klara, 2023 respektive 2024.

FAKTA

Hedda Anderssongymnasiet, som det senaste läsåret hållit till på Parkskolan, flyttar nu till gamla tingsrätten, medan Svaneskolan kommer att bedriva sin verksamhet på Parkskolan samt i nya paviljonger intill Svaneskolans matsal. De nya skolbyggnaderna är ritade av arkitekterna Wingårdhs och AART.

Följ projektet på lund.se/nyagymnasieskolan