Arbetet intensifieras i Lund med anledning av skärpta allmänna råd

28 October, 2020

Lunds kommun intensifierar med omedelbar verkan arbetet med hanteringen av covid-19 efter Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd i Skåne. Beredskapen i kommunen är god för att hantera det rådande läget. Flera insatser görs direkt för att minska smittspridningen.

Folkhälsomyndighetens beslut om särskilda restriktioner i Skåne från och med i dag gäller alla. Lunds kommun har sedan pandemins utbrott rustat organisationen för att snabbt kunna ställa om verksamheten för att hantera en ökad smittspridning.

Från och med i dag kommer Lunds kommuns krisledning och koncernledning återigen att sammanträda dagligen för att noga följa läget i länet och för att kunna fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Utgångspunkten framåt är att alla fysiska möten ska ersättas med digitala. Alla medarbetare i Lunds kommun som har arbetsuppgifter som verksamheten bedömer kan utföras hemifrån ska arbeta hemifrån. Kommunens samverkan med de fackliga organisationerna kommer också att öka i frekvens.

– Takten i smittspridningen är allvarlig och nu måste vi hjälpas åt. Vi har god beredskap i vår organisation och alla resurser på plats för att möta situationen. Att hantera effekterna av covid-19 är vår högsta prioritet, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

God beredskap för att hantera situationen

Lund har sedan pandemins utbrott följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunens fokus är att minimera riskerna för smittspridning i de samhällskritiska verksamheterna. Ett arbete för att kartlägga vilka verksamheter i kommunen som berörs av de allmänna råden har redan inletts och kommer att redovisas för krisledningen under onsdagen. Fler åtgärder för att minska riskerna för smittspridning kan inte uteslutas.

– Vi har sedan i våras en god hantering av pandemin och nu skalar vi återigen upp vårt arbete. Nu behöver vi alla ställa oss frågan: Vad kan jag göra för att minska smittspridningen? Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra stor skillnad, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

De skärpta allmänna råden gäller till den 17 november men kan förlängas.

Här kan du läsa vilka restriktioner som gäller för Skåne

Här kan du läsa om kommunens arbete när det gäller coronaviruset och covid-19