Är du utsatt för våld eller hot hemma?

7 May, 2020

Känner du dig otrygg, rädd eller har blivit skadad av någon? Eller är du orolig för någon i din närhet? Det finns hjälp att få för både vuxna och barn. Även du som själv använt psykiskt eller fysiskt våld mot någon som står dig nära kan få hjälp.

När allt fler isolerar sig hemma på grund av covid-19, ökar risken för våld i nära relationer. Det blir också svårare för utsatta att söka hjälp. Rapporter från andra länder visar en ökning av våld inom hemmet till 30 procent.

Tveka inte att söka stöd och hjälp

Här nedan får du viktiga telefonnummer för dig som utsatts för våld, oroar dig för någon annan eller själv utövat eller riskerar att utöva våld mot någon närstående.

  • Mottagningsenheten 046-359 70 10
  • Sociala jouren (efter kontorstid) 046-12 12 99
  • Kriscentrum mellersta Skåne 046-359 50 71, eller sms 0734-32 58 42. Kriscentrum i Skåne har telefontid klockan 11-12 på vardagar.
  • Tjejjouren i Lund 020-510 150
    eller chatta med dem på tjejjourenilund.se 
  • Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
  • Välja att sluta 020-555 666
    Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Samtalet är gratis, anonymt och syns inte på telefonräkningen.

I en akutsituation ring alltid 112