VA SYD säger upp avtal med Lunds kommun

31 October, 2019

Förbundsstyrelsen i VA SYD har beslutat att säga upp avtalet med Lunds kommun om beredskap och drift av VA-nätet i Lund. Just nu för Lunds kommun dialog med VA SYD för att förändringen ska lösas på bästa möjliga sätt för berörda medarbetare och för att säkerställa servicen till invånarna i kommunen.

Sedan år 2007 har servicenämnden och tekniska nämnden ett avtal om att serviceförvaltningen ska utföra förnyelsearbete, beredskap för vattenläckor, drift och underhåll för VA-näten i Lunds kommun.  År 2011 skrevs ett tilläggsavtal där VA SYD trädde in i tekniska nämndens ställe. VA SYD har nu sagt upp avtalet med servicenämnden, eftersom förbundsstyrelsen menar att den nuvarande avtalsskrivningen inte är förenlig med LUF (lagen om upphandling inom försöjrningssektorerna).

Lunds kommun för nu en dialog med VA SYD för att så snabbt som möjligt får klarhet i hur och när uppsägningen kommer att verkställas, så att förändringen sker så smidigt som möjligt. Detta för att värna såväl medarbetarnas kompetens som kvaliteten i servicen till invånarna i kommunen.

Utöver att uppsägningen av avtalet berör ett antal tjänster inom serviceförvaltningen innebär det också ett ekonomiskt tapp för serviceförvaltningens Markentreprenad. Det motsvarar cirka 15 procent av Markentreprenads totala omsättning som förra året var på 322 miljoner kronor. Berörda medarbetare har även haft en viktig funktion i kommunens övriga beredskapsorganisation.

FAKTA avtalet mellan VA SYD och Lunds kommun
Det nuvarande avtalet innefattar tre områden:

  • Förnyelse- och nyanläggningsarbeten
  • Drift, reparation och underhåll av ledningsnäten i Lunds kommun
  • Hållande av beredskapsorganisation för insatser på ledningsnäten under icke-ordinarie arbetstid