Utredningen om "Fritt sök" färdig i december

4 November, 2019

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att utreda vad ”Fritt sök” innebär för Lunds kommuns gymnasieelever och vad konsekvenserna skulle bli om kommunen lämnar samarbetsavtalet.

En delrapport av utredningen preseterades i dag i form av ett faktaunderlag för kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU. Kommunstyrelsen kommer fatta slutgiltigt beslut om utredningen vid sammanträdet den 4 december.

Mer om utredningen av "Fritt Sök"