Skolbibliotek i världsklass finns i Lund

28 March, 2019

2019 tar åtta skolor i Lund hem utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Backaskolan, Fäladsskolan, Gunnesboskolan, Gymnasieskolan Spyken, Katedralskolan, Killebäckskolan, Polhemskolan och Svaleboskolan.

Det är DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation, som delar ut priset och syftet är att lyfta skolbiblioteken och synliggöra deras viktiga funktion. Årets utmärkelse kännetecknas av ett fokus på kvalitetsarbete. Detta innebär att det finns en systematisk och återkommande utvärdering på lokal nivå. Kvalitetsarbetet ska syfta till skolutveckling och en högre måluppfyllelse hos eleverna.

Att skolbiblioteket ska vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision, stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga, erbjuda stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser är bara några av kriterierna som måste uppfyllas för att kunna kalla sig ett skolbibliotek i världsklass. Viktigast är skolbibliotekarien som ska inspirera till läsning och hjälpa elever med verktyg för källkritik och informationssökning och digitala lärresurser. 

Skolbiblioteket på Polhemskolan
Från vänster: Maria Lavman Vetö, Miranda Andersson, Agnes Kauranen, Lotta Davidson-Bask och Maria Lindberg